guideubon

 

งานแห่เทียนอุบลฯ จัดอัฒจันทร์นั่งชมขบวนแห่กลางวัน กลางคืน ฟรี!!!

ที่นั่งชมงานเทียน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง

ที่นั่งชมงานเทียน-02.jpg

สอบถามกันมาเยอะมาก สำหรับการนั่งชมขบวนแห่เทียน งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 นี้ ว่ามีการจำหน่ายบัตรหรือไม่ ที่นั่งฟรียังมีอยู่หรือเปล่า.....

ที่นั่งชมงานเทียน-03.jpg

ไกด์อุบลขอสรุปให้ ดังนี้ ขบวนแห่เทียนมี 3 รอบ คือ แห่เทียนกลางคืน 2 รอบ วันที่ 16 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลาประมาณ 19.00 น. ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1.30 ชั่วโมง และขบวนแห่เทียนกลางวัน เช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลาประมาณ 08.30 น.

ที่นั่งชมงานเทียน-04.jpg

การชมขบวนแห่เทียนทั้ง 3 รอบ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้สร้างอัฒจันทร์ไว้สำหรับนั่งชม รองรับได้ประมาณ 2 พันที่นั่ง ในส่วนนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้ชมต้องรีบไปจับจองที่นั่งแต่เนิ่นๆ เพราะไม่มีการระบุเลขที่นั่งไว้ และไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ ใครไปถึงก่อน ได้ก่อน แนะนำให้ไปถึงสถานี่ ล่วงหน้าก่อนการแสดงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ที่นั่งชมงานเทียน-05.jpg

สำหรับพื้นที่ที่จัดอัฒจันทร์นั่งชมฟรี!! เริ่มตั้งแต่หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ยาวไปถึงบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า และฝั่งทุ่งศรีเมืองอีกส่วนหนึ่ง

ที่นั่งชมงานเทียน-06.jpg

ที่นั่งชมงานเทียน-07.jpg

ที่นั่งชมงานเทียน-08.jpg

ที่นั่งชมงานเทียน-09.jpg

ที่นั่งชมงานเทียน-10.jpg

สำหรับผู้ชมที่ไม่สามารถไปจับจองที่นั่งล่วงหน้าได้ แต่อยากได้ที่นั่งชมแน่นอน ภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างอัฒจันทร์พิเศษขึ้นมา สามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 500 ที่นั่ง มีการจำหน่ายบัตร ระบุเลขที่นั่งเรียบร้อย มีเครืองดื่มและอาหารว่างไว้คอยบริการ สนใจคลิก เปิดจองที่นั่งวีไอพี งานแห่เทียนอุบลฯ 2562 มี 3 รอบๆละ 500 ที่นั่ง

ที่นั่งวีไอพี-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511