guideubon

 

สนามบินอุบลฯ จัดกิจกรรม ทย. จุดเทียนพรรษา ร่วมงานแห่เทียนอุบล

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทย. จุดเทียนพรรษา สร้างแสงแห่งปัญญา สืบสานวัฒนธรรม” โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ณ บริเวณอาคารรับรองผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ที่มีประเพณีสําคัญและมีชื่อเสียงประจําจังหวัด เป็นประเพณีที่ชาวอุบลราชธานีภาคภูมิใจ และร่วมสืบสานมาตลอดเป็นระยะเวลา118 ปี ประเพณีดังกล่าวก็คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดิมประเพณีในวันเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานบั้งไฟ ต่อมากรมพระยาสรรพสิทธิประสงค์ เห็นว่าบั้งไฟเวลาจุดขึ้นไปอันตรายแก่ผู้คนร่วมงาน จึงหยิบยกเรื่องของประเพณีแห่เทียนเข้ามาเป็นจุดเด่น และจัดเป็นกระบวนแห่ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของอุบลราชธานี ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

ในปีนี้ กรมท่าอากาศยานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมแกะลายเทียนพรรษาที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ซึ่งถือ เป็นด่านแรกของนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เดินทางไปยังที่ต่างๆ ผู้ที่มาใช้บริการสนามบิน สามารถใช้เวลาว่างขณะที่รอขึ้นเครื่อง หรือรอรับญาติพี่น้องกลับบ้าน ร่วมกันแกะสลักลายเทียนพรรษานี้ได้

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-04.jpg

ลายเทียนของท่านที่แกะนั้น จะนําไปติดเป็นลวดลายที่ต้นเทียนของวัดศรีประดู่ ที่จะร่วมประกวดและร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาในงาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชา ขวัญแผ่นดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ด้วย

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-05.jpg

โครงการ “ทย. จุดเทียนพรรษา สร้างแสงแห่งปัญญา สืบสานวัฒนธรรม”  แบ่งกิจกรรมออกเป็นสามช่วง ช่วงที่หนึ่ง คือ พิธีเปิดโครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะทําการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ผู้ที่มาใช้ บริการท่าอากาศยาน สามารถใช้เวลาว่างขณะที่รอขึ้นเครื่อง หรือรอรับญาติพี่น้องร่วมกัน แกะสลักลายเทียนพรรษาได้ที่นี่ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแกะลายเทียนที่ท่าอากาศยานแล้ว ลายเทียนทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปให้ที่ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ เพื่อนําลายเทียน ไปติดบนโครงเทียนพรรษาจนเสร็จเป็นต้นเทียนที่สมบูรณ์

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-06.jpg

ช่วงที่สอง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ กรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานอุบลราชธานีจะเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับศูนย์ การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ และช่วงที่สาม เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียน เทียนพรรษาศรีประดู่ โดยเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียน ให้มีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมาะแก่การให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าศึกษาเรื่องราวของเทียนพรรษา เพื่อการพัฒนาต่อยอดและสืบทอดต่อไป

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-07..jpg

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-08.jpg

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-09.jpg

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-10.jpg

ทย-จุดเทียนพรรษา-อุบล-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511