guideubon

 

เชิญร่วมพิธี “หล่อเทียนหลอมใจไทวาริน” วัดผาสุการาม

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-01.jpg

กำหนดการพิธี “หล่อเทียนหลอมใจไทวาริน” วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

เวลา 09.00 น. - พร้อมกันที่โฮงพญาเทียน
เวลา 09.30 น. - นายอำเภอประธานในพิธีเดินทางมาถึง

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-02.jpg

- การแสดงฟ้อนชุด “อุบลราชธานีและของดีอีสาน”
- ไหว้พระรับศีล
- ผู้แทนวัดผาสุการามกล่าวรายงาน
- นายอำเภอกล่าวเปิด

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-03.jpg

- นายอำเภอ, เจ้าอาวาส และนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมเทเทียน/
- หัวหน้าส่วนราชการ/สถานศึกษา/กำนัน/นายกเทศมนตรีตำบล/ ประธานชุมชน 28 ชุมชน/ประชาชน ร่วมเทเทียนต้นเทียนและเทียนวันเกิด ระหว่างนั้นพระสงฆ์สวดชยันโต
- เสร็จพิธี

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-04.jpg

กำหนดการ “พญาเทียน”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ทอดผ้าป่าวันวิสาขบูชา หาทุนสร้างพญาเทียน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 พิธี “หล่อเทียนหลอมใจไทวาริน”
วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562 งานออกร้านนิทรรศการ การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เคลื่อนพญาเทียนสู่ทุ่งศรีเมือง
วันที่ 17-18-19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแสดงพญาเทียน ณ ทุ่งศรีเมือง (กรณีได้รับรางวัลที่ 1-2-3)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นำพญาเทียนกลับ
วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2562 จัดตั้งแสดงพญาเทียนที่ตลาดเจริญศรี พร้อมเทียนจากวัดอื่นๆ ในอำเภอวารินชำราบ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นำพญาเทียนกลับวัดผาสุการาม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทำพิธีถวายต้นเทียน

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-05.jpg

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-06.jpg

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-07.jpg

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-08.jpg

หล่อเทียน-หลอมใจ-ไทวาริน-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511