guideubon

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดทำต้นเทียน คุ้มวัดแสนสุข

ผ้าป่าสามัคคี-ต้นเทียนวัดแสนสุข-01.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน2562 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักคึกษา นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ นำตัวแทนคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี “ทอดผ้าป่าสามัคคี สบทบเทียนพรรษาและหล่อเทียนโบราณ ที่วัดแสนสุข ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนโบราณ หล่อเทียนพรรษา และประธานทอดผ้าป่าสมทบเทียนพรรษา ในครั้งนี้

ผ้าป่าสามัคคี-ต้นเทียนวัดแสนสุข-02.jpg

ทั้งนี้ มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้อย่าคึกคัก รวมถึงทีมงานสายการบินไทยสมายล์ หน่วยงานสนับสนุนหลักในการจัดทำเทียนพรรษาของคุ้มวัด นำโดย นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ และคณะก็เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ผ้าป่าสามัคคี-ต้นเทียนวัดแสนสุข-03.jpg

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเตรียมงานเพื่อรวบรวมเงินบริจาคในการจัดทำเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสายการบินไทยสมายล์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันบริจาคงบประมาณและสนับสนุนในด้านอื่นๆ

ผ้าป่าสามัคคี-ต้นเทียนวัดแสนสุข-04.jpg

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะครูศิลปกรรม นำนักเรียน นักศึกษาในคณะวิชา บูรณาการความรู้ทางด้านงานศิลปกรรมทุกแขนง ร่วมรังสรรค์ผลงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองดอกบัวให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะงานแกะสลักเทียนพรรษาซึ่งต้องอาศัยความประณีตและความเพียรพยายามในการรังสรรค์ผลงานให้งดงาม โดยทีมงานได้ลงมือทำงานร่วมกับชาวบ้านเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จสวยงามพร้อมอวดโฉมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัวปีนี้แน่นอน

ผ้าป่าสามัคคี-ต้นเทียนวัดแสนสุข-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511