guideubon

 

วัดมหาวนาราม รางวัลที่ 3 ต้นเทียนประเภท ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดมหาวนาราม-ชมเชย.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา วัดมหาวนาราม

ได้รับถ้วยรางวัล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 150,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดมหาวนาราม.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511