guideubon

 

อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

รับเทียนพรรษาพระราชทาน-01.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลงแทนพระองค์ ให้นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รับเทียนพรรษาพระราชทาน-02.jpg

จากนั้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิทูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี สายการบินไทยสมายล์ 

รับเทียนพรรษาพระราชทาน-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดขบวนอัญเชิญประดิษฐานบนรถบุษบก และรถบุปผาชาติ เคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมในพิธีรอรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อประดิษฐานที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รับเทียนพรรษาพระราชทาน-04.jpg

และจะได้อัญเชิญเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จากนั้นจะอัญเชิญนำไปทอดถวายเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 

รับเทียนพรรษาพระราชทาน-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511