guideubon

 

ศิลปินจีน มาเลเซีย และไทย สร้างสรรค์งานประติมากรรมเทียนนานาชาติ

เทียนนานาชาติ-งานแห่เทียนอุบล61-02.jpg

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 

เทียนนานาชาติ-งานแห่เทียนอุบล61-03.jpg

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้ได้กำหนดการรังสรรค์ผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี โดยศิลปินที่ร่วมรังสรรค์ความงดงามของต้นเทียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมตามจินตนาการจาก 4 ศิลปิน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ศิลปินจากประเทศจีน มาเลเซีย และประเทศไทยจำนวน 2 คน คือ นายภูวดล ศรีแก้ว ศิลปินอิสระจากภาคเหนือ และนายอังริ ผุยพรหม ศิลปินอิสระ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศิษย์เก่าคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมครูและเยาวชนผู้ช่วยศิลปินในการประสานงานและร่วมเรียนรู้ศิลปะกับศิลปิน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน ทีมละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

เทียนนานาชาติ-งานแห่เทียนอุบล61-06.jpg

โดยจะเริ่มประชุมกลุ่มแนะนำศิลปิน ผู้ช่วยศิลปิน ทีมผู้ประสานงานและอุปกรณ์ในการทำงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากนั้นจะเริ่มทำงานในระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม แล้วตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 เพื่อพร้อมอวดโฉมความงดงามให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

เทียนนานาชาติ-งานแห่เทียนอุบล61-05.jpg

ด้านนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในส่วนของแท่งเทียนที่นำมาใช้ในการรังสรรค์ความงดงามครั้งนี้ เกิดจากการหลอมเทียนคุณภาพดีเหมาะแก่การแกะสลัก ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้จัดทำเป็นประจำทุกๆปี

เทียนนานาชาติ-งานแห่เทียนอุบล61-04.jpg

โดยปีนี้ทีมงานได้หลอมเทียนขนาด 1x1 เมตร จำนวน 12 ก้อน จากนั้นนำเทียนมาต่อกันจำนวน 3 ก้อน เพื่อให้ได้แท่งเทียนขนาดใหญ่จำนวน 4 แท่ง ขนาดความสูง 3 เมตร กว้าง 1 เมตร เพื่อใช้ในการแกะสลักประติมากรรมเทียนตามจินตนาการของศิลปิน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการจัดทำศิลปะผ้าบาติก โดยผู้เข้าชมงานสามารถร่วมฝึกทำและเรียนรู้การเพ้นท์ผ้าบาติกด้วยลวดลายศิลปะต่างๆบนผืนผ้าจากร้านชัยบาติก จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 13-28 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย

เทียนนานาชาติ-งานแห่เทียนอุบล61-07.jpg

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511