guideubon

 

อำเภอพิบูลมังสาหาร รางวัลที่ 3 ต้นเทียนประเภท เทียนโบราณ

ต้นเทียนอุบล-2559-พิบูลมังสาหาร-ที่3.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอพิบูลมังสาหาร

ได้รับถ้วยรางวัล นางสาวสมปราถนา วิกรับเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเงินสด 10,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-พิบูลมังสาหาร.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511