guideubon

 

อบจ. ตกแต่งเมือง รับงานประเพณีแห่เทียนอุบล 28 กค.- 3 สค.นี้

อบจ-ตกแต่งเมือง-แห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตกแต่งเมือง ประดับไฟในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

โดย อบจ.อุบลราชธานี ได้ประดับไฟบริเวณ วงเวียนน้ำพุ - อุโบสถ/กำแพงวัดศรีอุบลรัตนาราม - อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ - ศาลหลักเมือง - อุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

โดยบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเดิมเคยเป็นที่เริ่มต้นของขบวนแห่เทียนนั้น ในปีนี้เป็นสถานที่ตั้งต้นเทียน จุดพักรอก่อนเคลื่อนขบวน ได้ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของแสงไฟก่อนขบวนเทียนของแต่ละคุ้มวัดจะเคลื่อนขบวนต่อไป

อบจ-ตกแต่งเมือง-แห่เทียนอุบล-02.jpg

อบจ-ตกแต่งเมือง-แห่เทียนอุบล-03.jpg

อบจ-ตกแต่งเมือง-แห่เทียนอุบล-04.jpg

อบจ-ตกแต่งเมือง-แห่เทียนอุบล-05.jpg

อบจ-ตกแต่งเมือง-แห่เทียนอุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511