guideubon

 

แจ้งปิดเส้นทางจราจรช่วงานแห่เทียนอุบลฯ 27-28 ก.ค.61

ปิดการจราจร-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 : ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 นั้น ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 จะมีการนำต้นเทียนเข้ามาตั้งแสดงในบริเวณงานรอบทุ่งศรีเมือง และมีการแสดงขบวนแห่เทียนทั้งกลางวันและกลางตืน เพื่อให้ระบบการจราจรเป็นไปโดยเรียบร้อย ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศแจ้งปิดเส้นทางการจราจร ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

ปิดการจราจร-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561
วันรวมเทียนและการแสดงกลางคืน
ตั้งแต่เวลา 15.30-21.00 น.

1. ถนนอุปราช จากแยกลัคกี้ - อุบลพลาซ่า
2. ถนนเขื่อนธานี จากหน้าโต้รุ่งราชบุตร - แยกพิพิธภัณฑ์
3. ถ.ศรีณรงค์ จากหน้าอาคารป้องกัน - หน้าที่ว่าการอำเภอ
4. ถนนพโลรังฤทธิ์ จากแยกห้องเสื้อสตรี - แยกอุบลพลาซ่า

ปิดการจราจร-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg
ปิดการจราจร-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันแห่เทียน
ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.

1. ถนนอุปราช จากแยกลัคกี้ - อุบลพลาซ่า
2. ถนนเขื่อนธานี จากแยกประชาฟาร์มาซี - แยกพิพิธภัณฑ์
3. ถ.ศรีณรงค์ จากหน้าอาคารป้องกัน - หน้าที่ว่าการอำเภอ
4. ถนนบริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ปิดการจราจร-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg
ปิดการจราจร-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

- เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.191
- สภ.เมืองอุบลฯ โทร.045-254621
- ตร.ท่องเที่ยวอุบลฯ โทร.045-323747 หรือ 1155
- ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511