guideubon

 

อำเภอเขมราฐ รางวัลที่ 2 ต้นเทียนประเภท แกะสลัก ขนาดกลาง

ต้นเทียนอุบล-2559-เขมราฐ-ชมเชย.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ต้นเทียนพรรษา อำเภอเขมราฐ

ได้รับถ้วยรางวัล พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินสด 80,000 บาท

ต้นเทียนอุบล-2559-เขมราฐ.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511