guideubon

 

เห็นด้วยหรือไม่ งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2567 จัด 2 วัน

แห่เทียนอุบล-2วัน-02.jpg

นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดำริว่า ถ้าอุบลฯ กำหนดให้มีการแห่เทียนพรรษา จากแห่ 1 วัน เป็นแห่ 2 วัน ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร

เนื่องจากทุกปี จัดขบวนแห่กลางวันเพียงวันเดียว ขบวนแห่ต้นเทียน และขบวนการแสดงมีมาก สวย ๆ ทั้งนั้น นักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถดูความสวยงามได้ครบทุกขบวน เพราะต้องรีบเดินทางกลับ 

ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีแนวคิดจัดขบวนแห่เทียน 2 วัน คือ ถ้ามีขบวนต้นเทียนทุกประเภท และขบวนรำ รวมทั้งหมด 60 ขบวน ทำการแบ่งขบวนแห่ วันแรก 30 ขบวน วันที่สอง อีก 30 ขบวน จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมต้นเทียนครบทั้ง 3 ประเภท ครบทุกขนาด และชาวชุมชนคนทำเทียน นักแสดงแต่ละชุมชน ไม่ต้องรอคิวเพื่อแสดงจนเมื่อยล้า

จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกแบบสำรวจความคิดเห็นประชาชนและนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

"ท่านเห็นด้วยหรือไม่" กับการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ที่จะถึงนี้ โดยจะให้มีการจัดโชว์ขบวนแห่เทียนพรรษา จากเดิม 1 วัน (กลางวัน-กลางคืน) ให้เป็น 2 วัน (กลางวัน-กลางคืน)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกรณี เกี่ยวกับการจัดกำหนดการและความเหมาะสมของการจัดงาน ในด้านต่างๆ อาทิ ลำดับ-ความยาวของขบวน ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง ประกอบกับจัดสรรเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชมขบวนแห่ได้หลายวันขึ้น เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

แห่เทียนอุบล-2วัน-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511