guideubon

 

ขบวนสืบฮีตสักกา ร่วมใจวันทา ถวายเทียนโบราณ งานแห่เทียนอุบล 2566

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2566 ชื่องาน "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา"  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำบุคลากร และนักศึกษาจำนวน 100 คน เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน สืบฮีตสักกา ร่วมใจวันทา ถวายเทียนโบราณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับของขบวนสืบฮีตสักกา ร่วมใจวันทา ถวายเทียนโบราณ โดยความร่วมมือกองกลางสำนักงานอธิการบดี สำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยขบวนป้ายและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขบวนเครื่องสักการะ ขันห้า ขันหมากเบ็ง บายศรี ธูปเทียน และหมากพลู ขบวนเสลี่ยงบุษบกประดิษฐานรูปเหมือนของพระแก้วบุษราคัม พระประจำเมืองอุบลราชธานี

ขบวนเทียนโบราณ ประกอบด้วย เสลี่ยงต้นดอกเทียน เกวียนเทียนโบราณแบบมัดรวม ประดับตกแต่งด้วยลวดลายพญานาค สะท้อนถึงศรัทธาของชาวอุบลราชธานีต่อพระพุทธศาสนา ขบวนธุงผ้ารูปภาพเทวดาถือดอกบัว สะท้อนถึงพุทธศิลป์สกุลช่างญวนสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และขบวนตุงโบราณ หมายถึง สายใยนำสู่พระธรรม เป็นบุญเป็นกุศลให้คนที่ประดิษฐ์รุงแมงมุมถวายเป็นพุทธบูชา

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

นับว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-09.jpg

ถวายเทียนโบราณ-งานแห่เทียนอุบล-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511