guideubon

 

รมว.คลัง ประธานพิธีเปิดงานแห่เทียนอุบลฯ ประจำปี 2566

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-01.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 และประกอบ “พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566” " 122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ปะรำพิธี บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อนำมาเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา/จังหวัดอุบลราชธานี และนำไปถวายที่วัดสุปัฏนาราม พระอารามหลวงต่อไป

พิธีอัญเชิญ เทียนพรรษาพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย
1. เทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
2. ขบวนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. ขบวนเทียนโบราณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ต้นเทียนพรรษา จำนวน 53 ต้น
1) ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ 5 ต้น ขนาดกลาง 9 ต้น ขนาดเล็ก 6 ต้น
2) ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ 4 ต้น ขนาดกลาง 5 ต้น / ขนาดเล็ก 7 ต้น
3) ต้นเทียนโบราณ ขนาดใหญ่ 7 ต้น ขนาดเล็ก 10 ต้น
5. ขบวนรำ จากอำเภอ สถาบันการศึกษา โรงเรียน จำนวน 34 ขบวน
6. ขบวนร่วมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอำนาจเจริญ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ศิลปินแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และMiss Ubonratchathani Festival Internationnal

ขบวนดังกล่าว จะเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยมีจุดแสดง จำนวน 4 จุด คือ หน้าลานขวัญเมือง โรงแรมยูโฮเทล ธนาคารไทยพาณิชย์ และปั้มน้ำมันเอสโซ่

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-03.jpg

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งนี้ ทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน จัดงานและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้มีความประทับใจ ได้เห็นความงดงามของต้นเทียนพรรษา ขบวนรำ ขบวนแห่ที่เป็นศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-04.jpg

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-05.jpg

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-06.jpg

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-07.jpg

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-08.jpg

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-09.jpg

พิธีเปิด-งานแห่เทียนอุบล66-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511