guideubon

 

โฮมเทียน วันรวมต้นเทียนประกวด งานแห่เทียนอุบล 2566

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ชื่องาน "122 ปี ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนเลียบแม่น้ำมูล โดยกำหนดให้อำเภอและคุ้มวัด นำต้นเทียนพรรษาเข้าไปตั้งแสดงตามจุดที่กำหนด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อให้คณะกรรมการเข้าตรวจให้คะแนน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

บรรยากาศการรวมต้นเทียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 จะเป็นไปอย่างคึกครื้น สนุกสนานด้วยขบวนแห่ต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ นำต้นเทียนออกจากโรงเรียน เคลื่อนย้ายต้นเทียนมายังบริเวณทุ่งศรีเมือง สถานที่จัดงาน เรียกวันนี้ว่า "วันโฮมเทียน" หรือวันรวมเทียน โดยทางจังหวัดฯ ได้กำหนดสถานที่ตั้งแสดงต้นเทียนให้กับคุ้มวัดต่างๆ ดังนี้

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-08.jpg

หน้าศาลหลักเมือง

ต้นเทียนแกะสลัก ขนาดใหญ่
1. อ.เดชอุดม
2. วัดทุ่งศรีเมือง
3. วัดผาสุการาม
4. วัดไชยมงคล
5. วัดพระธาตุหนองบัว 

หน้า สนง.เทศบาลนครอุบล

ต้นเทียนติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
1. วัดศรีประดู่
2. วัดบูรพา
3. วัดแจ้ง
4. วัดพลแพน

หน้า รร.อนุบาลอุบลราชธานี

ต้นเทียนแกะสลัก ขนาดกลาง
1. วัดเลียบ
2. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
3. วัดปทุมมาลัย
4. วัดศรีแสงทอง
5. วัดสุทัศน์
6. อ.เขมราฐ
7. วัดกลาง
8. ทต.เทพวงศา
9. วัดแสนสุข

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-07.jpg

ข้าง รร.อนุบาลอุบลฯ ฝั่งร้านตั้งซุ่นเส่ง

ต้นเทียนโบราณ ขนาดใหญ่
1. อ.สว่างวีระวงศ์
2. อ.ดอนมดแดง
3. อ.บุณฑริก
4. วัดหลวง อ.พิบูลฯ
5. อ.ทุ่งศรีอุดม
6. วัดภูเขาแก้ว
7. วัดศิริสารคุณ

หลัง รร.อนุบาลอุบลฯ

ต้นเทียนติดพิมพ์ ขนาดกลาง
1. อ.เขื่องใน
2. อ.ม่วงสามสิบ
3. วัดสุปัฏนารามฯ
4. วัดมหาวนาราม
5. อ.ตระการพืชผล

หลัง รร.อนุบาลอุบลฯ ฝั่งร้านโจ๊ก

ต้นเทียนติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
1. วัดใต้ท่า
2. วัดสารพัฒนึก
3. อ.ศรีเมืองใหม่
4. อ.เหล่าเสือโก้ก
5. อ.โพธิ์ไทร
6. อ.นาเยีย
7. อ.นาจะหลวย

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-02.jpg

ถนนเลียบแม่น้ำมูล หลังวัดสุปัฏนารามฯ

ต้นเทียนแกะสลักขนาดเล็ก
1. วัดกุดคูณ
2. อ.โขงเจียม
3. อ.นาตาล
4. อ.น้ำขุ่น
5. อ.น้ำยืน
6. อ.สำโรง

ต้นเทียนโบราณ ขนาดเล็ก
1. วัดโพธิ์ตาก
2. อ.ตาลสุม
3. อ.กุดข้าวปุ้น
4. วัดมงคลโกวิทาราม
5. วัดแสงเกษม
6. วัดชัยอุดม
7. วัดสวนสวรรค์
8. วัดเวตะวันวิทยาราม (ชุมชนบ้านป่าก่อ-หนองแสงใต้)
9. อ.สิรินธร
10. วัดเมืองเดช (ชุมชนเมืองใหม่-แสนตอ)

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-06.jpg

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-05.jpg

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-04.jpg

โฮมเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511