guideubon

 

คืบหน้า กำหนดการ งานแห่เทียนอุบล ปี 2566

กำหนดการงานเทียน-01.jpg

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู และนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประธานคณะกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมการประชุม

กำหนดการงานเทียน-02.jpg

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ถนนรอบทุ่งศรีเมือง ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันรวมเทียน (วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันแห่เทียน (วันเข้าพรรษา)
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 วันโชว์เทียน (ชนะเลิศ รองชนะเลิศ)

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ตลอดเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566 ไกด์อุบลรวบรวมได้ ดังนี้

- แถลงข่าวการจัดงานฯ (10 ก.ค.66)
- กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน (19-30 ก.ค. 66),
- พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน (28 ก.ค.-1 ส.ค.66)
- กิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม (30 ก.ค. – 3 ส.ค. 66),
- กิจกรรมแสดงวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลฯ (30 ก.ค. – 3 ส.ค. 66),
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (30 ก.ค. – 3 ส.ค. 66),
- การประกวดนางงามเทียนพรรษา (31 ก.ค.66)
- การประกวดต้นเทียนพรรษา (1-2 ส.ค. 66),
- พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬบูชา (1 ส.ค. 66),
- การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน (1-2 ส.ค. 66),
- พิธีถวายเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน (2 ส.ค. 66)
- เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน (4-31 ส.ค. 66)

กำหนดการงานเทียน-03.jpg

กำหนดการงานเทียน-04.jpg

กำหนดการงานเทียน-05.jpg

กำหนดการงานเทียน-06.jpg

กำหนดการงานเทียน-07.jpg

กำหนดการงานเทียน-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511