guideubon

 

บริการรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารเข้าชมงานเทียนพรรษา ปี 2566 ฟรี!!

รับ-ส่ง-ชมงานเทียน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ภายใต้ชื่องาน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยใช้ธีมงาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งานล้ำเทียนพรรษา” กำหนดจัดงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

กิจกรรมน่าสนใจ ที่สำคัญในงาน อาทิ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน การจัดทำต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ กิจกรรมถนนสายธรรม-สายเทียน การเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา การแสดงประกอบเสียงแสงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดและแกะสลักเทียน การจัดแสดงขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่สวยงาม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอป พร้อมกิจกรรมอื่นๆ

สำหรับการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในด้านจุดจอดรถ และการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเข้าชมขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 นั้น ทางขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดรถบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ระหว่างเวลา 07.00-16.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กำหนดไว้ 2 เส้นทาง รวมมีรถหมุนเวียนรับ-ส่ง รวม 15 คัน ดังนี้

รับ-ส่ง-ชมงานเทียน-04.jpg

เส้นทางที่ 1

สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ - ธนาคารกสิกรไทย
ระยะทางไป : 5.8 กิโลเมตร
ระยะทางกลับ : 6.8 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทาง 10-15 นาที
จำนวนรถ : 9 คัน

ผ่านจุดบริการจอดรถนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. สวนสาธารณะห้วยม่วง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
3. ศูนย์ OTOP
4. สถาบัน กศน.
5. วิทยาลัยเทคนิคอุบล
6. โรงเรียนนารีนุกูล
สิ้นสุดที่จุดจอดรถ ธนาคารกสิกรไทย สาขาชยางกูร

รับ-ส่ง-ชมงานเทียน-02.jpg

เส้นทาง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข 231 ตรงมาจนถึงสีแยกดงอู่ผึ้ง เสี้ยวช้ายเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ตรงไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เลี้ยวขวาบริเวณหอนาฬิกาเข้าสู่ถนนขวาลานอก เลี้ยวซ้ายที่สามแยก แขวงทางหลวงอุบลฯที่ 1 เข้าสูถนนสุริยาตร์ ตรงไปถึงสี่แยก ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชยางกูร สิ้นสุดที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย

เส้นทางที่ 2

เซนทรัลฯ - อุบลพลาซ่า
ระยะทางไป : 4.2 กิโลเมตร
ระยะทางกลับ : 4.2 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทาง 10 นาที
จำนวนรถ : 6 คัน

ผ่านจุดบริการจอดรถนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2. โรงเรียนสามัคคี
สิ้นสุดที่จุดจอดรถ อุบลพลาซ่า

รับ-ส่ง-ชมงานเทียน-03.jpg

เส้นทาง เริ่มต้นจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล เข้าสู่ถนนสรรพสิทธิ์ ตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชไปจนถึงสี่แยก เลี้ยวขวาไปที่ถนนชวาลานอก ผ่านหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (สามัคคีวิทยาคาร ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพโลชัย ผ่านหน้าโรงเรียนเซนต์เอเมลี ตรงไปสิ้นสุดที่บริเวณอุบลพลาช่า

รับ-ส่ง-ชมงานเทียน-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511