guideubon

 

ลำดับขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ป้ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวไทยอุบลราชธานี

ลำดับที่ 1

การแสดงชุด ใต้ร่มพระบารมี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ลำดับที่ 2

ขบวนเฉลิมพระเกียรติ
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับที่ 3 

ขบวนเทียนโบราณ
โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ 4 

ต้นเทียนอำเภอเดชอุดม
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ 

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ลำดับที่ 5

การแสดงชุด ดุษฎีสถาปนา อุปะละวรรณาราชธานี
โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ต้นเทียนวัดศรีประดู่
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ลำดับที่ 6

การแสดงชุด ฟ้อนฮุ่งเฮือง เมืองสว่าง
โดย โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
ต้นเทียนอำเภอสว่างวีระวงศ์
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ลำดับที่ 7

การแสดงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. กินรีเทวีศรีสุราษฎร์นาดกราย
2. สาวปักษ์ใต้ชวนเที่ยวแดนดินถิ่น ลุ่มแม่น้ำตาปี
3. นางลาก เชือก 2 เส้น รวมแรงศรัทธา
ขบวนเรือพนมพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขบวนยักษ์คุ จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่ 8

การแสดง อาชีวะลำเพลิน เชิญชมเทียนพรรษา
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดเลียบ
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

การแสดงชุด ฟ้อนยลศิลป์ ถิ่นเทียนธรรม
โดย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ขบวนสายการบินแอร์เอเชีย 
จากสายการบินแอร์เอเชีย

ลำดับที่ 9

ขบวนศิลปินแห่งชาติ
จาก ชมรมหมอลำเมืองดอกบัว

ขบวนภูมิภูษาอัญญานางเมืองอุบลราชธานี
จาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

รถบุปผชาติ Miss Ubonratchathani Festival International 2023
จาก Miss Ubonratchathani  Festival International 2023

ลำดับที่ 10

การแสดงชุด ออนซอนเมืองอุบล ยลเทียนพรรษา
โดย โรงเรียนอนุบาลออุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดทุ่งศรีเมือง
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนวัดโพธิ์ตาก อ.พิบูลมังสาหาร
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 11

การแสดงชุด ฟ้อนอภิวาท วันทา นารีรัตน์ พยาบาลราชภัฏอุบลราชธานี
โดย 
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดใต้ท่า
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

การแสดงชุด ยลยิน ถิ่นเขื่องใน
โดย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ต้นเทียนอำเภอเขื่องใน
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ลำดับที่ 12

การแสดงชุด ฟ้อนสาวนารีศรีเสลา
โดย โรงเรียนนารีนุกูล
ต้นเทียนวัดบูรพา
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

การแสดง ฟ้อนสี่แสงแห่งอุบล ยลเมืองธรรม
โดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดกุดคูณ
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 13

การแสดงชุด ม่วงสามสิบร้อยดวงใจเป็นตำนาน ร่วมสืบสานวิถีธรรม วิถีเทียน
โดย โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ต้นเทียนอำเภอม่วงสามสิบ
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนอำเภอโขงเจียม
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

การแสดงชุด สาวน้อยพระกุมาร  สืบสาน  ฮีตฮอยเทียน
โดย 
โรงเรียนพระกุมารอุบล
ต้นเทียนวัดปทุมมาลัย
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ลำดับที่ 14

การแสดงชุด BBA ลำเพลิน เชิญเที่ยวเมืองอุบล
โดย คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดศรีแสงทอง 
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

การแสดงชุด โฮมเฮ้าเฮืองฮองเทียนทองเทียนธรรม
โดย โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
ต้นเทียนอำเภอดอนมดแดง
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ลำดับที่ 15

การแสดงชุด แสงศิลป์ถิ่นเทียน
โดย คณะสาธารณสุข ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ต้นเทียนวัดสารพัฒนึก
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอำเภอตาลสุม
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

การแสดงชุด รำดอกบัว 
โดย สมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

การแสดงชุด บูรพาอุบล ฟ้อนออนซอนอีสาน ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม
โดย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ต้นเทียนวัดสุทัศน์
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ลำดับที่ 16

การแสดงชุด ถวายสักการะพระแก้วขาว กุ้มเกศเกล้าชาวอุบล
โดย โรงเรียนสมเด็จ
ต้นเทียนวัดสุปัฎนาราม
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนอำเภอศรีเมืองใหม่
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 17

การแสดงชุด ออนซอนเมืองวาริน ถิ่นวัฒนธรรม
โดย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
ต้นเทียนวัดผาสุการาม
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 18

การแสดงชุด น้อมวันทา บูชา แสงเทียนธรรม
โดย โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ต้นเทียนวัดแจ้ง
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอำเภอนาตาล
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอำเภอโพธิ์ไทร
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 19

การแสดงชุด เทิดไท้องค์ราชันแห่งแผ่นดิน ถิ่นอุบลเมืองนักปราชญ์ ราชธานี ศรีอีสาน
โดย 
โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา
ต้นเทียนวัดไชยมงคล
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอำเภอกุดข้าวปุ้น
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอำเภอน้ำขุ่น
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 20

การแสดงชุด ถวายเทียนส่องธรรม
โดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
ต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

ต้นเทียนอำเภอนาเยีย
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 21

การแสดงชุด ยอแขน แอ่นฟ้อน เมืองดอกบัว
โดย โรงเรียนอุบลวิทยาคม
ต้นเทียนวัดมหาวนาราม
ประเภทติดพมิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนวัดมงคลโกวิทาราม
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนอำเภอน้ำยืน
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ลำดับที่ 22

การแสดงชุด ออนซอนบุณฑริก
โดย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
ต้นเทียนอำเภอบุณฑริก
ประเภทเทียนโยราณ ขนาดใหญ่

ลำดับที่ 23

การแสดงชุด ฟ้อนออนซอนตระการ สืบสานประเพณี
โดย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ต้นเทียนอำเภอตระการพืชผล
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

การแสดงชุด รำตังหวาย
โดย โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาวิทยา
ต้นเทียนอำเภอเขมราฐ
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ต้นเทียนวัดแสดงเกษม อ.เดชอุดม
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 24

การแสดงชุด พุทธวิถี 231 ปี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม
โดย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ต้นเทียนวัดพลแพน
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนวัดชัยอุดม อ.เดชอุดม
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 25

การแสดงชุด อาศิรวาท วันทา วชิราลงกรณ
โดย โรงเรียนอาเวมารีอา
ต้นเทียนวัดกลาง
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ต้นเทียนวัดสวนสวรรค์ อ.พิบูลมังสาหาร
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 26

การแสดงชุด ฟ้อนนารีศรีภูจอง ตามครรลอง แห่เทียนพรรษา
โดย โรงเรียนนาจะหลวย
ต้นเทียนอำเภอนาจะหลวย
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนวัดหลวง
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ต้นเทียนวัดเวตวันวิทยาราม (ชุมชนบ้านป่าก่อ-หนองแสงใต้)
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ลำดับที่ 27

การแสดงชุด ลำเพลินเชิญเที่ยวสิรินธร ออนซอนสิรินธรบ้านเฮา
โดย 
กลุ่มแม่บ้านคันไร่
ต้นเทียนอำเภอสิรินธร
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกับวัดอูบมุง อ.เขมราฐ
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ต้นเทียนอำเภอทุ่งศรีอุดม
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ลำดับที่ 28

การแสดงชุด อีสานเมืองม่วน 
โดย ชุมชนวัดแสนสุข
ต้นเทียนวัดแสนสุข
ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ต้นเทียนวัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

ลำดับที่ 29

การแสดงชุด โฮมศรัทธาน้อมวันทา บูชาบารมี พระพุทธศากยมุนี ศรีสำโรง
โดย โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
ต้นเทียนอำเภอสำโรง
ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ต้นเทียนวัดเมืองเดช (ชุมชนเมืองใหม่-แสนตอ)
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ต้นเทียนวัดศิริสารคุณ อ.เดชอุดม
ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511