guideubon

 

ตารางกิจกรรม งานแห่เทียนอุบลฯ ประจำปี 2566

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-01.jpg

ตารางกิจกรรม งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”

ชมวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจัดงาน 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม และตลอดเดือน สิงหาคม 2566

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-02.jpg

วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00-20.00 น. 
กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน
- อ.เมืองอุบลฯ วัดแจ้ง / วัดศรีประดู่ / วุดทุ่งศรีเมือง / วัดพระธาตุหนองบัว / วัดบูรพา / วัดพลแพน / วัดสุปัฏนาราม และวัดมหาวนาราม
- อ.วารินชำราบ วัดผาสุการาม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เวลา 10.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ เข้ารับเทียนพรรษาพระรทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
เวลา 18.00 น. 
รับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-03.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00-22.00 น.
- ชมวิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานี (เฮือนอีสาน) บริเวณหน้าหอประวัติศาสตร์อุบลราชธานี ศรีวะนาไล ลานขวัญเมือง
- การจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บริเวณหน้าหอประวัติศาสตร์อุบลราชธานี ศรีวะนาไล ลานขวัญเมือง
- ถนนสายเทียน สายธรรม
--- บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี นิทรรศการถนนสายเทียนสายธรรม / นิทรรศการทางพระพุทธศาสนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอินเดีย-ไทย / นิทรรศการอุทยานธรณีอุบลราชธานี / นิทรรศการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว
--- บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง การประกวดแกะสลักเทียน ระดับ ม.1-ม.6 (คละระดับชั้น) ชาย-หญิง

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-04.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2566

เวลา 06.30 น.
- พิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม หน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
เวลา 08.00 น.
- อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี หน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
เวลา 16.00 น.
- การประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ (วันรวมเทียน) บริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง และถนนเลียบแม่น้ำมูล
เวลา 17.00 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง
- พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 
- ชมการแสดง แสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน (การแสดงชุด : ฮอยอุบล)

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

เวลา 08.09 น.
- พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 (ปล่อยขบวนเทียนพรรษา) ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง
เวลา 10.00 น. 
- พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
เวลา 18.00 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง
- พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
- ชมการแสดง แสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน (การแสดงชุด : ฮอยอุบล)

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-05.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 น.
- จัดแสดงต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
เวลา 17.00 น. 
- พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566

กิจกรรม ทุ่งดอกเทียนเรืองแสง ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
- กลางวัน เวลา 08.30-16.30น. 
- กลางคืน เวลา 18.00-20.30น. 

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-06.jpg

วันที่ 1-7 สิงหาคม 2566

งาน Miracle Of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา "The Story Of Ganesha คณปติ" พบกับความอลังการของประติมากรรมจากเทียนหอม หนึ่งเดียวในโลก พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จสูงกว่า 5 เมตร !! “พระพิฆเนศปางประทานพร” ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

ตารางงาน-แห่เทียนอุบล-08.jpg

วันที่ 6-31 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00-20.00 น. เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว
- จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
- การจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511