guideubon

 

สรุปต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2566

เทียนอุบล66-53ต้น-01.jpg

งานประเพณีแห่เทียนพรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาในชื่องาน "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" ด้วยการจัดทำต้นเทียนพรรษา ที่รวมพลัง บวร ชุมชน บ้าน วัด ราชการ และครูช่างเทียน ร่วมกันทำต้นเทียนพรรษา ทั้งประเภท แกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนพรรษาโบราณ ใช้เวลากว่า 3-4 เดือน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 มีต้นเทียนเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 53 ต้น ดังนี้

เทียนอุบล66-53ต้น-แกะสลัก.jpg

ต้นเทียนขนาดใหญ่

ประเภทแกะสลัก
1. อำเภอเดชอุดม
2. วัดไชยมงคล
3. วัดทุ่งศรีเมือง
4. วัดพระธาตุหนองบัว
5. วัดผาสุการาม

ประเภทติดพิมพ์
1. วัดแจ้ง
2. วัดบูรพา
3. วัดพลแพน
4. วัดศรีประดู่

ประเภทเทียนโบราณ
1. อำเภอดอนมดแดง
2. อำเภอทุ่งศรีอุดม
3. อำเภอบุณฑริก
4. อำเภอสว่างวีระวงศ์
5. วัดภูเขาแก้ว
6. วัดศิริสารคุณ
7. วัดหลวง

เทียนอุบล66-53ต้น-ติดพิมพ์.jpg

ต้นเทียนขนาดกลาง

ประเภทแกะสลัก
1. อำเภอเขมราฐ
2. เทศบาลตำบลเทพวงศา-วัดอูบมุง
3. วัดกลาง
4. วัดปทุมมาลัย
5. วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
6. วัดเลียบ
7. วัดศรีแสงทอง
8. วัดสุทัศน์
9. วัดแสนสุข

ประเภทติดพิมพ์
1. อำเภอเขื่องใน
2. อำเภอตระการพืชผล
3. อำเภอม่วงสามสิบ
4. วัดมหาวนาราม
5. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

เทียนอุบล66-53ต้น-โบราณ.jpg

ต้นเทียนขนาดเล็ก

ประเภทแกะสลัก
1. อำเภอโขงเจียม
2. อำเภอนาตาล
3. อำเภอน้ำขุ่น
4. อำเภอสำโรง
5. อำเภอน้ำยืน
6. วัดกุดคูณ

ประเภทติพิมพ์
1. อำเภอนาจะหลวย
2. อำเภอนาเยีย
3. อำเภอโพธิ์ไทร
4. อำเภอศรีเมืองใหม่
5. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
6. วัดใต้ท่า
7. วัดสารพัฒนึก

ประเภทเทียนโบราณ
1.อำเภอกุดข้าวปุ้น
2.อำเภอตาลสุม
3. อำเภอสิรินธร
4. วัดชัยอุดม
5. วัดโพธิ์ตาก
6. วัดมงคลโกวิทาราม
7. วัดเมืองเดช ชุมชนเมืองใหม่-ชุมชนแสนตอ
8. วัดเวตวันวิทยาราม ชุมชนบ้านป่าก่อ- บ้านหนองแสงใด้
9. วัดแสงเกษม
10. วัดสวนสวรรค์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511