guideubon

 

เสื้อตราสัญลักษณ์ ที่ระลึกงานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2566

เสื้องานแห่เทียน-122ปี-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ถนนรอบทุ่งศรีเมือง

ซึ่งการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีห้วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันรวมเทียน (อาสาฬหบูชา)
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันแห่เทียน (เข้าพรรษา)
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 วันโชว์ต้นเทียน (ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ)

ในวาระโอกาสสำคัญนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำเสื้อที่ระลึก "๒๓๑ ปี จังหวัดอุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" และงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ "๑๒๒ ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" ในราคาตัวละ 300 บาท จึงขอเชิญชวนชาวอุบลฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนเสื้อที่ระลึกดังกล่าว ซึ่งรายได้จะนำไปเพื่อกิจการสาธารณกุศล

เสื้องานแห่เทียน-122ปี-02.jpg

ผู้สนใจเสื้อที่ระลึก สามารถสั่งจองได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานปกครอง
โทร. 045-344613 ในวัน เวลาราชการ
หรือสั่งจองผ่านกลุ่มไลน์ "สั่งจองเสื้อที่ระลึก" ตาม QR Code ด้านล่างนี้

เสื้องานแห่เทียน-122ปี-QRcode01.jpg

เสื้องานแห่เทียน-122ปี-ไซต์02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511