guideubon

 

เริ่มนับหนึ่ง ประชุมเตรียมจัดงานแห่เทียน 2566 เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เริ่มนับ1-ประชุมงานแห่เทียน-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

เริ่มนับ1-ประชุมงานแห่เทียน-02.jpg

 

โดยมี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษา ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยที่ประชุมได้เปิดให้ทุกภาคส่วนได้นำเสนอ การจัดกิจกรรม ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม สถานที่จัดงาน เส้นทางขบวนแห่ การประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี อย่างกว้างขวางรอบด้าน

เบื้องต้น มีกิจกรรมที่นำเสนอได้แก่ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายเทียนให้กับวัดหลังแห่เทียน กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน การประกวดภาพถ่าย กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมและร่วมแกะสลักต้นเทียน การหล่อเทียน การแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดต้นเทียน การจัดแสดงเทียน พิธีปล่อยขบวนต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ แกะสลัก และต้นเทียนโบราณ จากคุ้มวัด อำเภอ และชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามต้นเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ภายใต้การขับเคลื่อนกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เริ่มนับ1-ประชุมงานแห่เทียน-03.jpg

สาวน้อยหาบน้ำ-แห่เทียนอุบล65-03.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-10.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-07.jpg

ลำดับขบวนแห่-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511