guideubon

 

สรุปต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบลฯ 2566 รวม 53 ต้น

53ต้น-เทียนอุบล2566-07.jpg

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” มีต้นเทียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 53 ต้น เป็นประเภทแกะสลัก 20 ต้น ประเภทติดพิมพ์ 16 ต้น และประเภทเทียนโบราณ 17 ต้น ดังนี้

53ต้น-เทียนอุบล2566-เทียนแกะสลัก.jpg

ต้นเทียนประเภทแกะสลัก

ขนาดใหญ่
1. อำเภอเดชอุดม
2. วัดไชยมงคล
3. วัดทุ่งศรีเมือง
4. วัดพระธาตุหนองบัว
5. วัดผาสุการาม

ขนาดกลาง
1. อำเภอเขมราฐ
2. เทศบาลตำบลเทพวงศา (วัดอูบมุง)
3. วัดกลาง
4. วัดปทุมมาลัย
5. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
6. วัดเลียบ
7. วัดศรีแสงทอง
8. วัดสุทัศน์
9. วัดแสนสุข

ขนาดเล็ก
1. อำเภอโขงเจียม
2. อำเภอนาตาล
3. อำเภอน้ำขุ่น
4. อำเภอสำโรง
5. อำเภอน้ำยืน
6. วัดกุดคูณ

53ต้น-เทียนอุบล2566-เทียนติดพิมพ์.jpg

ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์

ขนาดใหญ่
1. วัดแจ้ง
2. วัดบูรพา
3. วัดพลแพน
4. วัดศรีประดู่

ขนาดกลาง
1. อำเภอเขื่องใน
2. อำเภอตระการพืชผล
3. อำเภอนาจะหลวย
4. อำเภอม่วงสามสิบ
5. วัดมหาวนาราม
6. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ขนาดเล็ก
1. อำเภอนาเยีย
2. อำเภอโพธิ์ไทร
3. อำเภอศรีเมืองใหม่
4. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
5. วัดใต้ท่า
6. วัดสารพัฒนึก

53ต้น-เทียนอุบล2566-เทียนโบราณ.jpg

ต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ

ขนาดใหญ่
1. อำเภอดอนมดแดง
2. อำเภอทุ่งศรีอุดม
3. อำเภอบุณฑริก
4. อำเภอสว่างวีระวงศ์
5. วัดภูเขาแก้ว
6. วัดศิริสารคุณ
7. วัดหลวง (อ.พิบูลฯ)

ขนาดเล็ก
1. อำเภอกุดข้าวปุ้น
2. อำเภอตาลสุม
3. อำเภอสิรินธร
4. วัดชัยอุดม
5. วัดโพธิ์ตาก
6. วัดมงคลโกวิทาราม
7. วัดเมืองเดช ชุมชนเมืองใหม่-ชุมชนแสนตอ
8. วัดเวตวันวิทยาราม ชุมชนบ้านป่าก่อ-บ้านหนองแสงใต้
9. วัดแสงเกษม
10. วัดสวนสวรรค์

53ต้น-เทียนอุบล2566-02.jpg

53ต้น-เทียนอุบล2566-03.jpg

53ต้น-เทียนอุบล2566-04.jpg

53ต้น-เทียนอุบล2566-05.jpg

53ต้น-เทียนอุบล2566-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511