guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เตรียมพร้อมโชว์ศิลปะอีสาน ในงานแห่เทียนอุบล 2565

อาชีวะพร้อมโชว์-งานแห่เทียน-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี ให้จัดการแสดงรำขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางวันและภาคกลางคืน เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน " 121 ปี ทวยราษฎใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" โดยในปีนี้ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อาชีวะพร้อมโชว์-งานแห่เทียน-02.jpg

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดแสดง โดยภาคกลางวัน ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “อาชีวะถวายพระพร 90 พรรษาพระพันปี พระบารมีแห่งศาสตร์ศิลป์” ใช้นักแสดงจากนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสนใจด้านการแสดงร่ายรำศิลปะอีสาน จำนวน 90 คน ร่วมแสดงถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านกลอนลำ นำเสนอบทขับร้องที่ไพเราะประกอบจังหวะท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้าน มีกลองยาว พิณ ผสานกับท่าฟ้อนรำที่สวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานที่สอดแทรกความสนุกสนาน ครื้นเครง ผสานเสียงดนตรี ลีลาการฟ้อนรำ ที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ชุดการแสดงนี้ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการรักษา สืบสานและต่อยอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่เมืองอุบลราชธานี ราชธานีแห่งอีสาน สืบไป

นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาคกลางคืนในชื่อชุด “สาวน้อยหาบน้ำ” ใช้นักแสดงจำนวน 50 คน ถ่ายทอดศิลปะอีสาน บอกเล่าเรื่องราวตอนหนึ่งของวรรณกรรม “ลูกอีสาน” ที่แสดงออกถึงความการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวชาวอีสาน จนในสุดก็ลงเอยด้วยการแต่งงานตามวิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างเรียบง่าย ผสมผสานท่ารำและท่วงทำนองของความอ้อนช้อยสวยงาม ที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน ครื้นเครง มีนายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม นายอนุชิต วันโท เป็นผู้ฝึกสอน และอำนวยการฝึกซ้อมโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวศกลรัตน์ อุทธา นางสาวธนพร บุญยนต์ และ นายอนรรฆ บุบผาวัลย์

อาชีวะพร้อมโชว์-งานแห่เทียน-03.jpg

นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่งดงามและเลื่องชื่อของท้องถิ่นเมืองดอกบัวให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้มีกำหนดแสดงเนื่องในงานเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ภาคกลางคืน วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ส่วนภาคกลางวันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมให้กำลังใจและชมความงดงามของขบวนรำทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ในครั้งนี้ด้วย

อาชีวะพร้อมโชว์-งานแห่เทียน-04.jpg

อาชีวะพร้อมโชว์-งานแห่เทียน-05.jpg

อาชีวะพร้อมโชว์-งานแห่เทียน-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511