guideubon

 

รายชื่อต้นเทียน งานแห่เทียนอุบล 2565

รายชื่อต้นเทียน-อุบล65-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565 มีต้นเทียนเข้าร่วมแสดง ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ รวมทั้งสิ้น 43 ต้น ดังนี้

รายชื่อต้นเทียน-อุบล65-02.jpg

ต้นเทียนขนาดใหญ่ ประเภทแกะสลัก
1. วัดไชยมงคล
2. วัดเมืองเดช
3. วัดผาสุการาม
4. วัดพระธาตุหนองบัว

ต้นเทียนขนาดใหญ่ ประเภทติดพิมพ์
1. วัดหายโศก
2. วัดบูรพาราม
3. วัดพลแพน

ต้นเทียนขนาดกลาง ประเภทแกะสลัก
1. วัดกลาง
2. วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
3. อ.เขมราฐ
4. วัดสุทัศน์วนาราม
5. วัดแจ้ง
6. อ.บุณฑริก

รายชื่อต้นเทียน-อุบล65-03.jpg

ต้นเทียนขนาดกลาง ประเภทติดพิมพ์
1. อ.ตระการพืชผล
2. วัดใต้ท่า
3. วัดมหาวนาราม
4. ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
5. อ.ม่วงสามสิบ

ต้นเทียนขนาดเล็ก ประเภทแกะสลัก
1. อ.สำโรง
2. อ.น้ำขุ่น
3. อ.กันทรารมย์ (จ.ศรีสะเกษ)
4. อ.นาเยีย
5. อ.นาตาล
6. อ.โขงเจียม
7. วัดแสนสุข (มมร.)
8. อ.น้ำยืน

ต้นเทียนขนาดเล็ก ประเภทติดพิมพ์
1. วัดสารพัฒนึก
2. ชุมชนวัดเลียบ
3. อ.เหล่าเสือโก้ก
4. อ.เขื่องใน
5. อ.ศรีเมืองใหม่

รายชื่อต้นเทียน-อุบล65-04.jpg

ต้นเทียนขนาดใหญ่ ประเภทเทียนโบราณ
1. อ.สว่างวีระวงศ์
2. วัดภูเขาแก้ว
3. ทต.เมืองเดช
4. พิบูลมังสาหาร
5. อ.ทุ่งศรีอุดม

ต้นเทียนขนาดเล็ก ประเภทเทียนโบราณ
1. อ.สิรินธร
2. วัดเมืองเดช
3. อ.ตาลสุม
4. อ.ดอนมดแดง
5. วัดโพธิ์ตาก
6. วัดเวียงเกษม
7. วัดแสงเกษม

รายชื่อต้นเทียน-อุบล65-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511