guideubon

 

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2565

งานแห่เทียน-กำหนดการ-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหนองบัว

งานแห่เทียน-กำหนดการ-02.jpg

วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565
การเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
พิธี "เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม" ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565
- ชมวิถีวัฒธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒธรรม อัตลักษ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
- กิจกรรมสืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
- กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
- การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
- การประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัด

งานแห่เทียน-กำหนดการ-03.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
- พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
- พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
- การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
- พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน) 
จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
- พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
- พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม
- พิธีมอบถ้วยรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

งานแห่เทียน-กำหนดการ-04.jpg

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565
จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1, 2 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่

งานแห่เทียน-กำหนดการ-05.jpg

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียน ได้ที่
www.GuideUbon.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ปกครองจังหวัด 045-344613
- เทศบาลนครอุบลฯ 045-246060
- ททท.อุบลฯ 045-243770
- ปชส.อุบลฯ 045-344853

งานแห่เทียน-กำหนดการ-06.jpg

งานแห่เทียน-กำหนดการ-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511