guideubon

 

เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2565

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-01.jpg

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองเดชอุดม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของชาวอำเภอเดชอุดมให้คงอยู่สืบไป

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต 4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอเดชอุดม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกกิ่งชาดอำเภอเดชอุดม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดชอุดม ประธานชุมชนทุกชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-02.jpg

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-03.jpg

เทศบาลเมืองเดช-แห่เทียนพรรษา-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511