guideubon

 

พิธีเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม งานแห่เทียนอุบล 2565

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-01.jpg

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน พิธีเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี อันเป็นสัญญาณว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นการสีบสานประเพณีของชาวอีสานตามแนวคิด ฮีต 12 ครอง 14 หรือประเพณีบุญเดือน 8 หรือประเพณีวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ โดยชาวจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ชื่องาน "121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-02.jpg

สำหรับกิจกรรม เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง ประกอบด้วยการแสดงวิถีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และเฮือนอีสานของกลุ่ม 5 อำเภอ ประกอบด้วย

1. กลุ่มอำเภอเมืองอุบลราชธานี 
(เขื่องใน, ม่วงสามสิบ, ดอนมดแดง, เหล่าเสือโก้ก)
2. กลุ่มอำเภอวารินชำราบ
(สำโรง, ทุ่งศรีอุดม, นาเยีย, สว่างวีระวงศ์)
3. กลุ่มอำเภอเดชอุดม
(น้ำยืน, บุณฑริก, นาจะหลวย, น้ำขุ่น)
4. กลุ่มอำเภอพิบูลมังสาหาร
(ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม, สิรินธร, ตาลสุม)
5. กลุ่มอำเภอตระการพืชผล
(เขมราฐ, โพธิ์ไทร, กุดข้าวปุ้น, นาตาล)

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง จังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่

การแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์เมืองอุบลราชธานี ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอำเภอต่างๆ

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-03.jpg

สืบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม เป็นการจัดกิจกรรมภายในโดม เพื่อสาธิตศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่น ชมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด นำภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวํมนธรรมมาสาธิต และให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมดำเนินกิจกรรม และรับของที่ระลึก ได้แก่
- สาธิตการทำผีเสื้อเป็นของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ เข็กลัด โปสการ์ด ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำของที่ร่วมจัดทำกลับไปเป็นที่ระลึก
- สาธิการหล่อเทียน/ร่วมหล่อเทียน
- สาธิตการเข้าช่อดอกเทียน (ดอกบัว)
- สาธิตงานใบตองแบบโบราณ เช่น ขันหมากเบ็ง บายศีปากชาม กรวยดอกไม้
- ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และศิลปะพื้นบ้าน เช่น ดีดพิณ เป่าแคน ดีดไห เล่นโปงลาง การแสดงหมอลำ การฟ้อนรำ (เวลา 10.00-17.00 น.)

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-08.jpg

เช็คอิน ถิ่นเทียน เป็นกิจกรรมภายในโดม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปร่วมเช็คอินและรับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดแสดงทุ่งดอกไม้ป่านามพระราชทานโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมป่าไม้ ช่วยดูแลรักษา และฟื้นคืนธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
- ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ได้จัดทำผีเสื้อขนาดใหญ่จากผ้าอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้เห็นการน้อมนำพระราชดำริทรงฟื้นคืนชีวิตผ้าไทย ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่มั่นคง
- ต้นกัลปพฤกษ์ เป็นต้นไม้อุดมคติตามความเชื่อที่ปรากฎในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวไทยโบราณได้มีความเชื่อว่า ต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นที่ใด จะทำให้เกิดความโชคดี ประสบผลสำเร็จ
- ทุ่งดอกบัว (เทียน) สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลิตจากวัสดุและเทียน ผสใผสานบานสะพรั่งเต็มลาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช็คอิน ถิ่นเทียน ลงทะเบียนรับบัตรกิจกรรมเพื่อนำไปเช็คอินให้ครบ 5 จุด แล้วนำไปโพสต์ในสื่อโซเชียล นำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึก

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-04.jpg

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-05.jpg

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-06.jpg

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-07.jpg

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-09.jpg

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-10.jpg

เปิดเฮือน-เยือนเมืองเทียน-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511