guideubon

 

แผนผังตั้งแสดงต้นเทียนพรรษา งานแห่เทียนอุบลฯ 2565

ผังตั้งแสดงต้นเทียน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เป็นวันรวมเทียน คือ ต้นเทียนทุกต้นจากทุกคุ้มวัด จะมาตั้งแสดงรวมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมือง ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดต้นเทียนพิจารณาให้คะแนน และรอเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาในวันรุ่งขึ้น (14 ก.ค.65)

ผังตั้งแสดงต้นเทียน-05.jpg

สำหรับตำแหน่งการตั้งแสดงต้นเทียนนั้น จะตั้งต้นเทียนตามแผนผังดังนี้

บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
1. ต้นเทียนวัดมหาวนาราม ต.ก.
2. ต้นเทียน อ.เหล่าเสือโก้ก ต.ล.
3. ต้นเทียนวัดโพธิ์ตาก บ.ล.
4. ต้นเทียนวัดแสนสุข (มมร.) ก.ล.
5. ต้นเทียน อ.นาเยีย ก.ล.

หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ
1. ต้นเทียน อ.สว่างวีระวงศ์ บ.ญ.
2. ต้นเทียน อ.พิบูลมังสาหาร บ.ญ.
3. ต้นเทียนวัดเวียงเกษม บ.ล,
4. ต้นเทียน อ.ตาลสุม บ.ล.

ถนนราชบุตร หน้า รร.อนุบาลอุบลฯ
1. ต้นเทียนวัดผาสุการาม ก.ญ.
2. ต้นเทียนวัดพระธาตุหนองบัว ก.ญ.
3. ต้นเทียน อ.กันทรารมย์ ก.ล.
4. ต้นเทียนวัดพลแพน ต.ญ.
5. ต้นเทียนวัดใต้ท่า ต.ก.
6. ต้นเทียน อ.บุณฑริก ก.ก.
7. ต้นเทียน อ.น้ำขุ่น ก.ล.

ถนนนครบาล หลัง รร.อนุบาลอุบลฯ
1. ต้นเทียนวัดไชยมงคล ก.ญ.
2. ต้นเทียน อ.เขมราฐ ก.ก.
3. ต้นเทียนวัดกลาง ก.ก.
4. ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ก.ก.
5. ต้นเทียนวัดบูรพา ต.ญ.
6. ต้นเทียนชุมชนวัดเลียบ ต.ล.
7. ต้นเทียน อ.ตระการพืชผล ต.ก.
8. ต้นเทียน อ.เขื่องใน ต.ล.

ถนนนครบาล หลัง รร.อนุบาลอุบลฯ
1. ต้นเทียน อ.น้ำยืน ก.ล.
2. ต้นเทียน อ.นาตาล ก.ล.
3. ต้นเทียน อ.ศรีเมืองใหม่ ต.ล.
4. ต้นเทียน ทต.เมืองเดช บ.ญ.
5. ต้นเทียน อ.สิรินธร บ.ล.
6. ต้นเทียนวัดเมืองเดช ก.ญ.
7. ต้นเทียนวัดสุทัศวนาราม ก.ก.
8. ต้นเทียน อ.ดอนมดแดง บ.ล.
9. ต้นเทียน อ.ทุ่งศรีอุดม บ.ญ.

ถนนพโลรังฤทธิ์ ข้าง รร.อนุบาลอุบลฯ
1. ต้นเทียนวัดแจ้ง ก.ก.
2. ต้นเทียน อ.โขงเจียม ก.ล.
3. ต้นเทียน อ.ม่วงสามสิบ ต.ก.
4. ต้นเทียนวัดแสงเกษม บ.ล.
5. ต้นเทียน อ.สำโรง ก.ล.
6. ต้นเทียนวัดสารพัฒนึก ต.ล.

ถนนพโลรังฤทธิ์ หน้าตั้งสุนเส่ง
1. ต้นเทียนศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่ ต.ก.
2. ต้นเทียนวัดเมืองเดช บ.ล.
3. ต้นเทียนวัดหายโศก ต.ญ.
4. ต้นเทียนวัดภูเขาแก้ว บ.ล.

หมายเหตุ : อักษรย่อใช้อธิบายประเภทต้นเทียน ดังนี้
ก.ญ. = ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่
ก.ก. = ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
ก.ล. = ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก
ต.ก. = ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ต.ล. = ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก
ต.ญ. = ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
บ.ญ. = ต้นเทียนโบราณ ขนาดใหญ่
บ.ล. = ต้นเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

ผังตั้งแสดงต้นเทียน-03.jpg

ผังตั้งแสดงต้นเทียน-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511