guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน งานแห่เทียนอุบล 2565

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกคุ้มวัด ภายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ที่มีชื่อเสียงในการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนประเภทต่าง ๆ และมีวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่งดงามรวม 8 แห่ง นำมาพัฒนาเสริมศักยภาพในการนำชมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ต้นเทียนและวิถีวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งพัฒนาระบบนำเที่ยวสู่ชุมชนเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้สนใจชุมชนทั้ง 8 แห่งประกอบด้วย

- ชุมชนวัดผาสุการาม
- ชุมชนวัดบูรพาราม
- ชุมชนวัดศรีประดู่
- ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
- ชุมชนวัดแจ้ง
- ชุมชนวัดมหาวนาราม
- ชุมชนวัดพลแพน และ
- ชุมชนวัดใต้ท่า (วัดเลียบ)

ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวพร้อมที่จะเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชื่นชมและศึกษาภูมิปัญญาเมืองอุบลฯ ในการประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-02.jpg

การจัดกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมในการรังสรรค์ต้นเทียนของคุ้มวัดต่าง ๆ ที่มีช่างเทียนระดับครูเทียนได้ให้การแนะนำ การแกะลายขี้ผึ้ง การแสดงนิทรรศการของเทียนพรรษา การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน นอกเหนือจากการจัดเตรียมชุมชนทั้ง 8 แห่ง เพื่อที่จะได้ชื่นชมศึกษารากเหง้าภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นที่มาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก และสร้างความประทับใจแก่ผู้ไปเยือนแล้วจังหวัดอุบลราชธานี

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-03.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-04.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-05.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-06.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-07.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-08.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-09.jpg

เยือนชุมชน-งานแห่เทียนอุบล65-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511