guideubon

 

จุดจอดรถ บริการรถรับ-ส่ง เข้าชมงานแห่เทียนอุบลฯ 2565

จุดจอดรถ-รับส่ง-งานแห่เทียน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้าชมขบวนแห่เทียน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดจุดรอดรถนอกบริเวณงาน พร้อมทั้งจัดรถบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเข้างานฯ ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. รวมทั้งสิ้น 4 จุด 4 เส้นทาง ดังนี้

จุดจอดรถ-รับส่ง-งานแห่เทียน-04.jpg

เส้นทางที่ 1
สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ - ธนาคารกสิกรไทย
ผ่านจุดบริการจอดรถนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. สวนสาธารณะห้วยม่วง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ
3. ศูนย์ OTOP
4. สถาบัน กศน.
5. วิทยาลัยเทคนิคอุบล
6. โรงเรียนนารืบุกูล
สิ้นสุดที่จุดจอดรถ ธนาคารกสิกรไทย สาขาชยางกูร

เส้นทางเดินรถ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ (บขส.) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข 231 ตรงมาจนถึงสีแยกคงอู่ผึ้ง เดี๋ยวช้ายเข้าสู่กนนแจ้งสนิท ตรงไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชกัฏอุบลฯ เลี้ยวขวาบริเวณหอนาฬิกาเข้าสู่ถนนขวาลานอก เลี้ยวซ้ายที่สามแยกแขวงทางหลวงอุบลฯ ที่ 1 เข้าสู่ถนนสุริยาตร์ ตรงไปถึงสี่แยกปั๊มน้ำมันเอสโซ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่กนนชยางกูร สิ้นสุดที่บริเวณหน้าธนาคารกสิกรโทย

เส้นทางที่ 2 
เซ็นทรัลอุบล - อุบลพลาซ่า
ผ่านจุดบริการจอดรถนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2. โรงเรียนสามัคคี
สิ้นสุดที่จุดจอดรถ อุบลพลาซ่า

เส้นทางเดินรถ เริ่มตันจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลฯ เข้าสู่ถนนสรรพสิทธิ์ ตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ไปจนถึงสีแยก เลี้ยวขวาไปที่ถนนขวาลานอก ผ่างหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (สามัคคีวิทยาคาร) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพโลชัย ผ่านหน้าโรงเรียนเซนต์เอเมลี ตรงไปสิ้นสุดที่บริเวณอุบลพลาช่า

Taste-of-Thai-01.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี ปี 2565 ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก ให้ทุกคนมาสัมผัสความเป็นไทยร่วมสมัย ผ่านงาน "Taste of Thai" ณ อุบล เมืองแห่งการยลเทียน วันที่ 12-19 ก.ค.65 ที่ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัล อุบล

ภายในงาน จะได้ลิ้มรสกับอาหารไทยร่วมสมัยจากข้าวจี่เดอะซีรี่ย์, สินค้าหัตถกรรมจาก THORR's, ของฝากจาก ณ อุบล และร้านอาหารไทยที่อยากให้คุณได้มาสัมผัสกว่า 40 ร้านค้า สุดพิเศษ ให้คุณหนูๆและครอบครัวได้มาสนุกกับ 3 Workshop ในงาน "Endless Crafts & Creativity"

เส้นทางที่ 3
สนามบินอุบลฯ - สนง.อัยการ
ผ่านจุดบริการจอดรถนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. วัดแจ้ง
2. วัดมณีวนาราม
3. วัดทุ่งศรีเมือง
สิ้นสุดที่จุดจอตรถ สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เส้นทางเดินรถ เริ่มต้นจากสนามบินอุบลฯ เข้าสูถนนเทพโยธี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอุปลีสาน และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนครบาล ผ่านวัดแจ้ง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนพิชิตรังสรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหลวง ผ่านวัตมณีวนาราม และวัดทุ่งศรีเมือง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีณรงค์ สิ้นสุดที่บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

เส้นทางที่ 4
สถานีรถไฟอุบลฯ - สี่แยกร้านลักกี้
ผ่านจุดบริการจอดรถนักท่องเที่ยว ดังนี้
1. ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
2. วัดสุปัฏนาราม
สิ้นสุดที่จุดจอดรถ สีแยกร้านลักกี้

เส้นทางเดินรถ เริ่มต้นจากสถานีรถใฟอุบลฯ ตรงไปที่ถนนเกษมสุข ผ่านหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 9  เดี๋ยวขวาเข้าสู่ถนนประทุมเทพภักดี ผ่านตลาดสดเทศบาลวารินชำราบ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนิวาสวิถี ตรงไปจนถึงสี่แยก เลี้ยวขวาผ่านหน้าสถานีตับเพลิงวารินชำราบ ตรงไปข้ามสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพรมเทพ ผ่านหน้าวัดสุปัฎนารามฯ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพรหมราช สิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกร้านลักกี้

จุดจอดรถ-รับส่ง-งานแห่เทียน-02.jpg

จุดจอดรถ-รับส่ง-งานแห่เทียน-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511