guideubon

 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนอุบล ปี 2565

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-01.jpg

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีส่วนราชการ สื่อมวลชนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาจ.อุบลราชธานี ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-02.jpg

ในปีนี้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น
- วันที่ 22 มิ.ย.65 แถลงข่าวการจัดงาน
- เดือนกรกฎาคม พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
- วันที่ 1-12 ก.ค.65 เยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตคนทำเทียน

- วันที่ 11-17 ก.ค.65 การแสดงวิถีชุมชนเฮือนอีสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์เมืองอุบล / การแสดงศิลปวัฒนธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน / กิจกรรม Land Mark ทุ่งดอกไม้และผีเสื้อ หล่อเทียนบูชาธรรม สาธิตและจัดทำของที่ระลึกจากเทียน ณ ทุ่งศรีเมือง / การประดับตกแต่งเมืองและคุ้มวัด

- วันที่ 13 ก.ค.65 พิธีเวียนเทียน ณ วัดศรีอุบล / จัดแสดงและประกวดต้นเทียนพรรษา / การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน บริเวณหน้าวัดศรีอุบล
- วันที่ 14 ก.ค.65 พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบล / พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบล / การแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน และพิธีมอบรางวัลประกวดต้นเทียนพรรษา บริเวณหน้าวัดศรีอุบล

- วันที่ 14-17 ก.ค.65 จัดแสดงต้นเทียนพรรษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
- วันที่ 18-31 ก.ค.65 เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดในชุมชนที่กำหนด 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-03.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-04.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-05.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-06.jpg

ฝ่ายประชาสัมพันธ์-งานแห่เทียน-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511