guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ร่ายรำงานเทียนอุบลฯ 2564

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักเรียนศึกษา ร่วมบันทึกเทปการแสดงศิลปะอีสาน ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เพื่อนำเทปวิดิทัศน์การแสดงเผยแพร่ถ่ายทอดสด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ร่วมกับการแสดงจากหน่วยงานอื่นๆ ในงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 “ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งถือเป็นประเพณีของชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เลื่องชื่อและโด่งดังไปทั่วโลก

ซึ่งปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมสืบสานงานประเพณีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมานับจนถึงปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองดอกบัวเป็นประจำทุกปี ร่ายรำในขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน

ส่วนปีนี้ยังคงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอย่างอ่อนช้อย สวยงาม แสดงศิลปะอีสานร่ายรำในชื่อชุด “ฟ้อนเต้ยเกี้ยว” ประจำปี 2564 “ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” เพื่อสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชา ให้อยู่คู่เมืองอุบลฯสืบไป ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้จำนวนนักแสดงจากคณะวิชาคหกรรม สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวน 12 คน นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว-อาชีวะอุบล-02.jpg

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว-อาชีวะอุบล-03.jpg

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว-อาชีวะอุบล-04.jpg

ฟ้อนเต้ยเกี้ยว-อาชีวะอุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511