guideubon

 

อุบลฯ แถลงข่าวจัดงานเทศกาลเทียนพรรษา ปี 2564

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-01.jpg

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่วัดพลแพน อ.เมืองอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าวเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" โดยมีตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวอุบลราชธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าว

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน 120 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-02.jpg

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้ม การแพร่ระบาดสูงขึ้น พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน วิตกกังวล จังหวัดฯ จึงได้งดกิจกรรม on-site จุดเสี่ยงเลิกไปแล้ว ถึง 7 กิจกรรมเสี่ยง ดังนี้

1. เทศกาลอาหารอินโดจีน
2. ตลาดย้อนยุค
3. เทียนอุบลอยู่ได้ตลอดเดือน
4. ไม่มีการ ออกร้านหรือร้านค้าจำหน่ายในทุ่งศรีเมืองหรือบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง
5. ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมหรือบัตรเชิญเข้าชม
6. ไม่มีพิธีเปิดงาน
7. การงดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมเทศกาลเทียนพรรษา

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-03.jpg

โดยยังคงกิจกรรมที่สำคัญไว้ 3 ส่วน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ได้แก่ ได้แก่การประดิษฐานเทียนพรรษา พระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหน้าจตุรมุข ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดเดียวของไทย ที่ได้เข้าเฝ้ารับเทียนพระราชทาน มาเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 42

กิจกรรมทุ่งดอกเทียนเป็นการประดับตกแต่ง พื้นที่การจัดงานบริเวณ ด้านหน้าเทียนเฉลิมพระเกียรติ ด้วยต้นดอกผึ้ง โดยชาวอีสานในอดีตจัดทำขึ้นโดยนำขี้ผึ้งมาต้ม เพื่อทำเป็นดอกผึ้ง แล้วนำมาติดผ่านไม้ไผ่ ถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษาหรือวันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ดั้งเดิมก่อนที่จะมาเป็น ทำเทียนพรรษาในรูปแบบปัจจุบัน

กิจกรรมลานเทียน เป็นการจัดแสดง ต้นเทียนโบราณ แกะสลัก ติดพิมพ์ จำนวน 11 ต้นของคุ้มวัด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 120 ถนนสายเทียนสายธรรม เป็นการสาธิตการจัดทำเทียน ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และงานสุดยอดช่างเทียน ของเมืองอุบลฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลงาน แกะเทียน เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-04.jpg

และการแสดงวัฒนธรรม เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอ และจังหวัด บนเวที 360 องศาไม่มีที่นั่งชม เน้นการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดสด ออนไลน์

นอกจากนั้น ยังจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สำคัญและโดดเด่น ได้แก่ นิทรรศการเทียนพรรษาอุบลฯ ภาพเมืองอุบลราชธานี ใบลานสำคัญเมืองอุบลฯ สถาปัตยกรรมที่เก่าของเมืองอุบลราชธานี ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จ.อุบลฯ

สำหรับที่วัดมหาวนาราม จัดแสดงต้นเทียน 1 ต้น มีเวียนเทียนแบบ New Normal ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และถวายผ้าอาบน้ำฝน พระราชทาน ให้สมเกียรติ มีต้นเทียนโบราณ 1 ต้น ต้นเทียนแกะสลัก 1 ต้น ต้นเทียนติดพิมพ์ 1 ต้น เคลื่อน ตามไปยังวัดมหาวนารามเพื่อรักษา อัตลักษณ์มรดก อันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-05.jpg

สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดระบบการคัดกรองด้วย LINE Map เป็นการคำนวณพื้นที่การจัดงานและจำนวนคนที่เข้ามาร่วมงานโดยให้มีการจองผ่านระบบ QR Code และการ walk in หมุนเวียน จำกัดคนไม่เกิน 500 คน กำหนด ทางเข้าออกเพียง 2 ประตูด้าน ศาลแขวงและศาลหลักเมือง จัดระบบคัดกรอง เข้าออก ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จัดชุดเคลื่อนที่เร็วผู้ร่วมงาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม มีการทำทางเข้าออกทางเดียวจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพื่อให้มีระยะห่างตามมาตรการโดยเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนกักตัวที่บ้าน ไม่สามารถไปไหนได้ วิกฤตเป็นโอกาส สร้างสุขทางใจ จึงเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นหลัก ภายใต้ สโลแกน" ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" ผ่านออนไลน์ชมได้ทั่วโลก ไลฟ์สดผ่านเพจรวมการเฉพาะกิจ 12 คุ้มวัด และภายในบริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อเพิ่มช่องทาง ผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ไหนๆ ยลเทียนพรรษา online ได้ถึงบ้าน ผ่านแอพ “น้องเทียนธรรม” เพจภาครัฐภาคเอกชน อาทิ เพจน้องเทียนธรรม เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เพจประเทศอุบล วารินบ้านเฮา RTV Cable และเว็บไซต์ อุบล Daily เว็บไซต์ไกด์อุบล.คอม

ผู้สนใจสามารถติดตามชม ผ่านไลฟ์สดได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 11- 21 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปวันที่ 22-28 กรกฎาคมเวลา 16.00 น. และเวลา 18.00 น. อยู่ไหนก็ชมได้ทั่วโลก สามารถชุมชนออนไลน์ เที่ยวทิพย์ เซลฟี่ออนไลน์ การประกวดถ่ายภาพออนไลน์ มาสคอส “น้องเทียนธรรม-น้องเทียนหอม” นำเที่ยวผ่านออนไลน์และขายสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-06.jpg

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-07.jpg

แถลงข่าว-ยลเทียนพรรษา-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511