guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทติดพิมพ์ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่

ยลเทียนพรรษา-วัดศูนย์วัดศรีประดู่-01.jpg

ต้นเทียนศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่ เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ขนาดต้นเทียน : เป็นรูปทรงเหลี่ยมย่อมุม นับจากฐานถึงยอด สูง 3.5 เมตร มีพื้นที่รองรับ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 6 เมตร

เนื้อหาของรถต้นเทียน นำเสนอเรื่องพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ หลังจากพระเวสสันดร ได้ทรงพระราชทานช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองสีพี ให้แก่พราหมณ์ ทั้ง 8 แคว้นกาลิงครัฐ ยังความไม่พอใจของชาวเมืองสีพี จึงได้ไปทูลกล่าวโทษ อันมหันต์ต่อพระเจ้ากรุงสัญชัย ให้ทรงขับไล่พระเวสสันดร ออกจากเมืงสีพีไปอยู่เขาวงกฎ

- ด้านหน้า เป็นรูปพญาคชสีห์ พร้อมรุกขเทวดา นำหน้า
- ส่วนกลาง เป็นที่ตั้งต้นเทียนพรรษา ประดับด้วยลายไทยต่างๆ มีลายกนกก้านขดหางโตเป็นแม่ลาย
- ด้านหลัง พระเวสสันดร เสด็จออกจากเมืองสีพี พร้อมด้วยพระนางมัทรี และพระโอรสชาลี พระธิดากัณหา มีพระอินทร์ มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง พรั่งพร้อมด้วยเหล่าสัตว์ มาเป็นเพื่อนเล่นชาลี กัณหา ให้คลายเหงาตลอดทาง

คณะผู้จัดทำ

พระดบัสวิน แสนสุริวงศ์ / สมคิด สอนอาจ / ศุภกฤต สอนอาจ / อภิชาติ คอแก้ว / ธวัชชับ ยืดยาว / กิตติทัต ศรีแก้ว / สมพิศ สอนอาจ / ฉวีวรรณ สังข์ไชย / ฉลาด พรมดาว / ชาญณรงค์ สอนอาจ / อธิวัฒน์ บุระพร /  อำพล พิลาคุณ / ชาญชัย ประเสริฐ / พัชรา พงศ์จินดารัศมี / ศิรินาฏ กำค่ำ / ชาญฤทธิ์ สอนอาจ

ยลเทียนพรรษา-วัดศูนย์วัดศรีประดู่-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดศูนย์วัดศรีประดู่-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดศูนย์วัดศรีประดู่-04.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดศูนย์วัดศรีประดู่-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511