guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทติดพิมพ์ วัดมหาวนาราม

ยลเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ต้นเทียนวัดมหาวนาราม เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ความยาวรถต้นเทียน 7.80 เมตร ความสูง 4.50 เมตร ความกว้าง 2.50 เมตร

เนื้อหาของต้นเทียน จัดทำเป็นฉาก ไกรสรจำแลง เป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีความคล่องแคล่ว มีลักษณะตัวเป็นสิงห์ มีหัวเป็นกิเลนไทย ตัวมีสีม่วงอ่อน

จากหน้าจัดแสดงเป็น ตอนประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อประสูติจากพระครรภ์นางสิริมหามายา ก็ทรงพระดำเนินด้วยพระบาทไปได้ 7 ก้าว โดยเบื้องใต้พระบาทมีดอกบัวรองรับ ทรงยกพระหัตถ์ขวาและเปล่งพระวาจา "เราจะเป็นคนเก่งที่สุดในโลกคนหนึ่ง ซึ่งจะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่มี ชาติที่เกิดนี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา"

ฐานต้นเทียน จัดทำเป็นหงษ์รองรับต้นเทียน 

ฉากหลังจัดแสดงเป็น ตอนเสด็จดาวดึงส์โปรดพุทธมารดา พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากดาวดึงส์ สู่เมืองสังกัสสนคร ทางบันไดแก้ว โดยมีเหล่าเทพยดาตามส่งเสด็จทางบันไดทอง เหล่าพรหมตามส่งเสด็จทางบันไดเงิน โดยพระอินทร์ทรงเนรมิตบันไดทิพย์ทั้ง 3 เพื่อให้พระพุทธองค์เสด็จ บรรดาเหล่าเทพยดาต่างพนมมือสาธุโดยถ้วนหน้า พากันใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้า ชาวพุทธถือเอาเหตุการณ์นี้เป็นสำคัญ จึงได้ทำบุญตักบาตร ที่เรียกว่า "เทโวโรหนะ"

ลวดลายที่ใช้ติดพิมพ์ ช่อต่อเปลว กระจังรวน ผีเสื้อ ประจำยามก้ามปู ฟันปลา ก้านขด ประจำยามก้านแย่ง นาคคาบ ภู่ระย้า เกลียวกนก กินรี กรวยเชิง เทพนม กาบบัว

คณะผู้จัดทำ : นายแก้ว อาจหาญ

ยลเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-04.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดมหาวนาราม-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511