guideubon

 

อุบลฯ ยันจัดงานแห่เทียนปี 2564 งดขบวนแห่ จำกัดจำนวนคนและเวลาเข้าชม

แห่เทียน64-งดขบวนแห่-01.jpg

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "แห่เทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" 

เนื่องจากการจัดงานประจำปีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ยังอยู่ในภาวะ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน และใช้มาตราการป้องกันกันใหม่ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติ งดการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แต่ยังคงมีกิจกรรมเยือนชุมชม ชมวิถีคนทำเทียน การแสดงเทียน กิจกรรมเด่นๆ เรื่องราวต่างๆ ของชุมชน หรือวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น สถานที่เก่าแก่ให้เช็คอิน โดยการเน้นการ Live Stream หรือการถ่ายทอดสด เชื่อมโยงแต่ละคุ้มวัด หรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และยังเน้นให้มีการสนับสนุนสินค้าในชุมชน เพื่อจับจ่ายกันในจังหวัดเป็นหลัก

นโยบายเว้นระยะ มีนโยบายงดและป้องกันคนนอกพื้นที่ อาทิ แม่ค้าหรือนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงที่วัคซีนยังไม่ครอบคลุมอีกด้วย

ข้อมูลข่าวโดย
นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

แห่เทียน64-งดขบวนแห่-02.jpg

แห่เทียน64-งดขบวนแห่-03.jpg

แห่เทียน64-งดขบวนแห่-04.jpg

แห่เทียน64-งดขบวนแห่-05.jpg

แห่เทียน64-งดขบวนแห่-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511