guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทติดพิมพ์ วัดสุทัศนาราม

ยลเทียนพรรษา-วัดสุทัศนาราม-01.jpg

ต้นเทียนวัดสุทัศนาราม เป็นต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ขนาดต้นทียน ความยาวรถต้นเทียน 7.5 เมตร กว้าง 2.5 เมตร สูง 4.5 เมตร

องค์ประกอบต้นเทียน

จากหน้า จัดทำเป็นครุท เป็นสัตว์หิมพานต์ที่มีความโดดเด่นและมีพลังอำนาจ มีลักษณะครึ่งคนครึ่งนก พระมหาบุรษศิลปะศาสตร์ ทรงยกคันธนูซึ่งมีน้ำหนักมากมหาศาล ใช้คน 1,000 คน ถึงจะยกได้ เจ้าชายสิทธัตถะทรงทำให้เหล่าผู้มาที่ประชุมกัน ณ ที่นั้น ต่างตะลึงในพละกำลังของเจ้าชายที่มีพระชนมายุ แค่ 16 พรรษา แต่สามารถยกคันธนูขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ฐานต้นเทียน จัดทำเป็นนาคาปักษิณเป็นสัตว์หิมพานต์ ส่วนหัวเป็นนาค ลำตัวเป็นนกรองรับฐานต้นเทียน

ฉากหลัง จัดทำเป็น ตอนพระนางผุสดีขอพรพระอินทร์ ก่อนที่จะลงมาจุติบนโลกมนุษย์

ลวดลายที่ใช้ติดพิมพ์ ประจำยามก้ามปู ประจำยามก้านแย่ง นาคคาบ ฟันปลา ภู่ระย้า กินรี กรวยเชิง เกลียวกนก กาบบัว ผีเสื้อ ก้านขด ช่อต่อเปลว กระจังรวน

นายช่างคณะผู้จัดทำ นายอภิชาต อินทระวิเชียร

ยลเทียนพรรษา-วัดสุทัศนาราม-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดสุทัศนาราม-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดสุทัศนาราม-04.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดสุทัศนาราม-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511