guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทติดพิมพ์ วัดหายโศก

ยลเทียนพรรษา-วัดหายโศก-01.jpg

ต้นเทียนวัดหายโศก เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ขนาดต้นเทียน ยาว 10 เมตร สูง 4.5 เมตร

เนื้อหาของรถต้นเทียน นำเสนอเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติ ตั้งแต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี จนสำเร็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ ตามรอยพระพุทธองค์ในที่สุด

- ฉากหน้า นารายณ์ทรงครุท มีพญาอนันตนาคราช ตามเสด็จคุ้มครองเปรียบประดุจศาสตราประจำองค์ ตามตำนานเชื่อกันว่า พระมหากษัตริย์ คือ อวตารของพระนารายณ์ ผู้ทรงคุณแก่อาณาประชาราษฎร์
- ฉากกลาง เบื้องต้นหน้าพระพักตร์พระพุทธองค์ทรงเหยียบพื้นพระบาทแรก
- ฉากท้ายขบวน เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากเทวโลก คือ จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อภายหลังเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาคือ พระนางสิริมหามายา ซึ่งเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว เสด็จบังเกิดที่สวรรค์ชั้นดูสิต แม้พระนางสิริมหามายา พุทธมารดา ซึ่งทรงอยู่ในเพศเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดูสิต ก็ได้เสด็จมาฟังธรรมพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษา พุทธมารดาได้สดับแล้วทรงบรโสดาปัตติผลในที่สุด ส่วนเทพยดา นอกนั้นอีกจำนวนมากก็ได้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยแห่งตน

คณะผู้จัดทำ นำโดย พระสุรศักดิ์ สุมโน พร้อมด้วย นายช่างศิลย์ประจำวัด ชาวบ้านท่ากกเสียว และพุทธบริษัทผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ยลเทียนพรรษา-วัดหายโศก-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดหายโศก-05.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดหายโศก-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดหายโศก-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511