guideubon

 

ยลเทียนพรรษา ปี 2564 ประเภทแกะสลัก วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ยลเทียนพรรษา-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-01.jpg

ต้นเทียนวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

ขนาดของรถต้นเทียน 5 เมตร ความกว้าง 2.1 เมตร

องค์ประกอบ
- ด้านหน้า จัดทำเป็น พญานันโทปนันทนาคราช เป็นพญานาคตนหนึ่ง
- ด้านหลัง พญานันโทปนันทนาคราชได้แปลงกายเป็นมาณพหนุ่มยืนถวายอัญชลี ด้วยความเคารพพระโมคคัลลานะ จึงนำพญานาคผู้คลายทิฐิไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงเทศนาธรรมโปรด ครั้งนั้น พญานันโทปนันทนาคราชได้นับถือพระรัตนตรัยและตั้งอยู่ในธรรม งดการกระทำปาณาติบาต ล่วงซึ่งชีวิตของสัตว์อื่น

คณะช่างผู้จัดทำ

นางสาวมาริน อ่างมณี / นายอัฐกร แก้วหาวงค์ / นายสิรวรรธณ์ มุสารักษ์ / นายผณินทร์ สมเสนาะ / นายเชาวลิตร นามบุรี / นางสาวภูริชยา ไชยหงส์คำ / นายธีระพงษ์ เก็บเงิน ผู้ควบคุมการจัดทำ

ยลเทียนพรรษา-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-02.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-03.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-04.jpg

ยลเทียนพรรษา-วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511