guideubon

 

แชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ อาชีวะอุบลฯ แกะสลักน้ำแข็งร่วมงานเทียน 2564

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-01.jpg

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) เวลา 16.00 – 20.00 น. น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำทีมแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ปีซ้อน คือปี 2560 ได้รับรางวัล TOP GRADE AWARDS ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก 57 ทีม 15 ประเทศทั่วโลก ปี 2561 ได้รับ รางวัล First Prize (รางวัลที่ 1) และรางวัล Best Technique Award (รางวัลทักษะฝีมือเทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยม) และ ปี 2562-2564 ได้รับรางวัลที่ 2 (Second Prize) จากการแข่งขัน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกันรังสรรค์ความงดงามจากการแกะสลักน้ำแข็ง ในชื่อผลงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” สวยงดงาม อวดความเป็นมืออาชีพด้านศิลปกรรม ในงาน “มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” ต้อนรับเทศกาลประเพณีเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2564 และได้รับการเผยแพร่ ถ่ายทอดสด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-02.jpg

กิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูแลและรับผิดชอบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้รังสรรค์ผลงาน ดังกล่าวอย่างสุดฝีมือ ในชื่อผลงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” อันมีแนวคิดมาจาก การเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โดยรังสรรค์ก้อนน้ำแข็ง ด้วยการแกะสลักลวดลายอย่างงดงาม ตรงส่วนกลางของผลงาน เป็นสัญลักษณ์รูปหยดน้ำ ด้านบนมีอักษรหมายเลข 10 ตัวเลขไทย ซึ่งหมายถึง ประชาชนได้รับน้ำพระทัยจากในหลวงรัชกาลที่10 ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาดูแลห่วงใยประชาชนเสมอมาอย่างหาที่สุดมิได้

ถัดมาจะเป็นรูปนาค หรือ พญานาค ตั้งอยู่ด้านซ้ายและขวาของหยดน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อถือศรัทธาของคนอีสานที่เชื่อว่า พญานาค เป็นสัญลักษณ์ของน้ำ ความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อุดมสมบูรณ์ มีอยู่ มีกิน และถัดมา จะประดับตกแต่งความงดงามด้วยการแกะสลักน้ำแข็งรูปลายกนกไทย อันหมายถึง ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน เมืองดอกบัวงาม

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-03.jpg

นับเป็นความภาคภูมิใจของ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกันแกะสลักน้ำแข็งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในครั้งนี้และยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน ตำนานเทียนพรรษา ให้คงอยู่สืบไป คู่เมืองอุบลฯ

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-04.jpg

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-05.jpg

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-06.jpg

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-07.jpg

แกะสลักน้ำแข็ง-งานเทียนอุบล-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511