guideubon

 

เยือนชุมชน วัดพลแพน งานแห่เทียนอุบล ปี 2563

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-01.jpg

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คณะกรรมการจัดงานมีมติ งดจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แต่ให้มีการโชว์ต้นเทียน และการแสดงกิจกรรมต่างๆ ภายในทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

วัดพลแพน เป็นอีก 1 คุ้มวัด ที่ได้รับเกียรติให้นำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ เข้าร่วมแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ซึ่งต้นเทียนวัดพลแพน เคยชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ ประจำปี 2559 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหลังจากนั้น ยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี นำต้นเทียนภูมิปัญญาชาวอุบลฯ ไปร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง 2 ปี ติดต่อกัน คือ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 คุ้มวัดพลแพนจัดทำต้นเทียนขึ้นใหม่ทั้งหมด มีนายสุรชัย จันทร์ส่อง เป็นหัวหน้าช่างเทียน ขบวนต้นเทียนเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ 3 ช่วง ได้แก่ ตอนประสูติ ออกผนวช และตรัสรู้

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-05.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-03.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-02.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-04.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-06.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-07.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-08.jpg

เยือนชุมชน-วัดพลแพน-ผวจ-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511