guideubon

 

เยือนชุมชน วัดมหาวนาราม งานแห่เทียนอุบล 2563

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-01.jpg

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงงดจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แต่ให้มีการโชว์ต้นเทียน และการแสดงกิจกรรมต่างๆ ภายในทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-02.jpg

คุ้มวัดมหาวนามราม เคยได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด ชนะเลิศการประกวดต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง 3 ปี ติดต่อกัน คือในปี พ.ศ.2555, 2556 และ 2557 เนื่องจากต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ไม่อยู่ในเงื่อนไขแบบประเภทแกะสลัก ที่ว่า ต้นที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะต้องเก็บรักษาเทียนไว้เพื่อนำมาโชว์ในปีถัดไป

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ต้นเทียนพรรษา คุ้มวัดมหาวนามราม (พระอารามหลวง) เป็นต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ปีล่าสุด พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 "อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

ระหว่างนี้ ก่อนถึงวันงาน ที่คุ้มวัดมหาวนาราม กำลังจัดทำต้นเทียน โดยใช้โครงต้นเทียนเดิม แต่ต้องติดพิมพ์ขี้ผึ้งใหมทั้งหมด จึงต้องเริ่มทำตั้งแต่ ต้มเทียน พิมพ์ลาย ตัดเทียน และติดพิมพ์ ชาวอุบลฯ ส่วนหนึ่งจึงไปช่วยกันเอาบุญ ช่วยตัดเทียนให้เป็นชิ้นๆ ตามลวดลายที่ช่างเทียนกดพิมพ์ไว้ เพื่อรอช่างเทียนมานำไปติดพิมพ์บนต้นเทียนต่อไป ชาวอุบลฯ และผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมทำเทียนนี้ได้ที่คุ้มวัดมหาวนาราม จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

สำหรับต้นเทียนวัดมหาวนาราม จัดสร้างโดย พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนามราม มีนายแก้ว อาจหาญ เป็นหัวหน้าช่างเทียน เป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ขนาดของต้นเทียน กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8 เมตร และมีความสูง 5 เมตร

ด้านหน้าของต้นเทียน จัดทำเป็น คชสิงห์ปักษา ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการ ที่มีความแข็งแรง สวยงาม ตอนกลางต้นเทียน เป็นพระเนมิราชชาดกท่องสวรรค์ และตอนท้ายของต้นเทียน จัดทำตอนนางผุสดีขอพรพระอินทร์ก่อนที่จะลงมาจุติบนโลกมนุษย์

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-03.jpg

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-04.jpg

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-05.jpg

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-06.jpg

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-07.jpg

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-08.jpg

เยือนชุมชน-วัดมหาวนาราม-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511