guideubon

 

เยือนชุมชน วัดผาสุการาม งานแห่เทียนอุบล 2563

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงงดจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แต่ให้มีการโชว์ต้นเทียน และการแสดงกิจกรรมต่างๆ ภายในทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-02.jpg

พญาเทียน หรือต้นเทียนจากคุ้มวัดผาสุการาม เป็นหนึ่งในต้นเทียนที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมโชว์ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดต้นเทียนพรรษา เมื่อปี 2562 ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-03.jpg

ในระหว่างนี้ เราสามารถไปเยือนชุมชนคุ้มวัดผาสุการาม เพื่อชมต้นเทียน และร่วมกิจกรรมหลอมเทียนรวมใจ เพื่อนำเทียนที่หลอมไปถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษานี้

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-04.jpg

สำหรับคุ้มวัดผาสุการาม เคยได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด ชนะเลิศต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลั ขนาดใหญ่ ประจำปี 2557 รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแล้วครั้งหนึ่ง และกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์ได้อีกครั้งในปีล่าสุด พ.ศ.2562

พญาเทียน หรือต้นเทียนพรรษา คุ้มวัดผาสุการาม ปี 2563 ออกแบบโดย พระใบฎีกาบุญสัว ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม มีนายศุภณัฐ เจนจบ เป็นหัวหน้าช่างเทียน ขนาดของต้นเทียน มีความยาว 15 เมตร กว้าง 3 เมตร และสูงจากพื้นถึงยอดเทียน 6.20 เมตร

พญาเทียน วัดผาสุการาม ปี 2562 ส่วนหน้าเป็นคุรฑพ่าห์ สัญลักษณ์แห่งอำนาจและบารมี สื่อแทนสถาบันกษัตริย์ ตอนกลางเป็นช้างชูดอกบัว บัวคือเมืองอุบลฯ และพระแม่ธรณีบีบมวยผม แทนน้ำ แทนอำเภอวารินชำราบ และส่วนท้ายของต้นเทียนเป็นพระนอน สื่อแทนพระเจ้าใหญ่พุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปที่เรารพศรัทธาของชุมชนวัดผาสุการามและชาวอำเภอวารินชำราบ

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-05.jpg

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-06.jpg

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-07.jpg

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-08.jpg

พญาเทียน-วัดผาสุการาม-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511