guideubon

 

งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2563 ใช้ชื่อ "อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น"

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปี 2563 นับเป็นปีที่ 119 ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นปีที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID–19 ทำให้ทางจังหวัดอุบลราชธานีจำเป็นต้องยกเลิกการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้

แต่เพื่อการเป็นการสืบสานงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และคงกลิ่นไอของประเพณีแห่เทียนพรรษา ทางจังหวัดจึงได้เตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยใช้ชื่องานว่า “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ซึ่งมีชาติกำเนิดเป็นชาวอุบลราชธานี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นภายในบริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง ประกอบด้วย การจัดแสดง ต้นเทียนที่ได้รับรางวัล ทั้งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และเทียนโบราณ รวมจำนวน 5 ต้น ได้แก่

- ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ วัดผาสุการาม
- ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง วัดเลียบ
- ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ วัดพลแพน
- ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง วัดมหาวนาราม
- ต้นเทียนประเภท เทียนโบราณ วัดเลียบ

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-09.jpg

บริเวณกลางทุ่งศรีเมือง ประดิษฐานเทียนพรรษาพระราชทาน นิทรรศการหลวงปู่มั่น และนิทรรศการพุทธศาสนา ถนนสายเทียน ท่ามกลางสวนไม้ดอกและไม้ประดับ การแสดงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมชุมชนคนทำเทียนรวมถึงการตกแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-03.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ชาวอุบลฯ และผู้ที่สนใจชมงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี สามารถไปเที่ยวชมการทำเทียนได้ตามคุ้มวัดต่างๆ เรียกว่ากิจกรรม เยือนชุมชนคนทำเทียน ประกอบด้วย วัดผาสุการาม วัดเลียบ วัดมหาวนาราม และวัดพลแพน

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-08.jpg

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-07.jpg

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-06.jpg

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-05.jpg

อนุรักษ์เทียนพรรษา-แห่เทียนอุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511