guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน วัดไชยมงคล งานแห่เทียนอุบล 2562

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-01.jpg

ไกด์อุบลพาไปเยือนชุมชนคนทำเทียน คุ้มวัดไชยมงคล งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562 ชื่องาน 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ มีนายเล็ก เวชภัณฑ์ เป็นหัวหน้าช่างผู้จัดทำต้นเทียน

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-02.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-03.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-04.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-05.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-06.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดไชยมงคล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511