guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน วัดทุ่งศรีเมือง งานแห่เทียนอุบล 2562

 เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดทุ่งศรีเมือง-01.jpg

ไกด์อุบลพาไปเยือนชุมชนคนทำเทียน คุ้มวัดทุ่งศรีเมือง #อุบล งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562 ชื่องาน 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน รางวัลชนะเลิศต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ประจำปี 2561 มีนายวิศรุต ภาดี เป็นหัวหน้าช่างเทียน ซึ่งนายวิศรุต เป็นบุตรของนายวิเชียร ภาดี ช่างเทียนฝีมือดี ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นเทียนมากมาย และโดยที่ต้นเทียนได้รางวัลปี 2561 ปีนี้จึงไม่ต้องประกวด แต่ซ่อมแซมต้นเทียนเพื่อมาโชว์ในขบวนแห่อีกครั้งหนึ่ง

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดทุ่งศรีเมือง-02.jpg

ลูกไม้ใต้ต้น วิศรุต ภาดี ทายาทช่างเทียน ชนะเลิศต้นเทียนปี 2559

ตอนหน้าของต้นเทียนเป็นคชปักษา ขนาบข้างด้วยกินรีทั้ง 2 ข้าง มีพระเวสสันดร ทานราชรถและทานม้า ตอนกลางตอนพระเวสสันดีเดินป่ากับนางมัทรีและกัณหาชาลี ส่วนท้ายต้นเทียนประกอบด้วย พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณขนาบข้างด้วยบริวารสัตว์หิมพานต์และเทวดาทั้ง 2 ข้าง

ต้นเทียนพรรษา-วัดทุ่งศรีเมือง-02.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดทุ่งศรีเมือง-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511