guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน วัดพระธาตุหนองบัว งานแห่เทียนอุบล 2562

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg

ไกด์อุบลพาไปเยือนชุมชนคนทำเทียน คุ้มวัดพระธาตุหนองบัว #อุบล งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562 ชื่องาน 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ มีนายสุดสาคร หวังดี เป็นหัวหน้าช่างผู้จัดทำต้นเทียน

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

ด้านหน้าต้นเทียนแกะสลักเป็นเรื่องราวพระมหาชนก นางมณีเมขลาอุ้มพระมหาชนกไปจนถึงฝั่งเมืองมิถิลา ถัดมาแกะสลักเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาประดิษฐานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน ส่วนท้ายแกะสลักทดศชาติชาดก พระมหาชนกทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-03.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-04.jpg

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511