guideubon

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน และเงินรางวัล การประกวดต้นเทียนพรรษา 2562

ประกวดต้นเทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง และกำหนดให้มีการแข่งขันประกวดตันเทียนพรรษา เป็นประจำทุกปี มีการประกวดต้นเทียน 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ โดยแต่ละประเภทแบ่งรางวัลเป็น ต้นเทียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และต้นเทียนขนาดเล็ก

ประกวดต้นเทียนพรรษา-อุบล-02.jpg

สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนพรรษานั้น นอกจากแยกตามขนาดต้นเทียนแล้ว ไกด์อุบลอยากแนะนำการดูต้นเทียนที่จะได้รางวัลเพื่อความสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกครับ โดยกรรมการจะมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก

ต้นเทียนและฐาน 50 คะแนน การออกแบบรูปทรงและสัดส่วน (10) การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ (10) ลวดลาย (15) ความประณีตงดงาม

องค์ประกอบ 50 คะแนน (15) การตกแต่งประดับรถต้นเทียน (10) ความเหมาะสมกลมกลืนขององค์ประกอบ (20) การสื่อความหมายเกี่ยวเนื่องกับพุทธศานาวัฒนธรรมประเพณีท้่องถิ่น และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี (10) ความประณีคงดงาม (10)

ประกวดต้นเทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

ในการส่งต้นเทียนเข้าประกวด ต้องเป็นไปตามลายกนกในการออกแบบ หรือความหมายให้เป็นไปตามประเภทการประกวดและกำหนดของช่างเทียนอุบลราชธานี การออกแบบ รูปทรงและสัดส่วน มีความสมส่วนของรูปทรงและความกลมกลืนของต้นเทียน ฐานต้นเทียน และองค์ประกอบ การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ ได้ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม โดยเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี มีสิ่งแปลกใหม่ พัฒนาโดยเทคนิคขบวนการวัสดุ ความยากง่าย ความลึก ความคมชัด และความถูกต้องของลาย ความประณีตงดงาม ความรู้สึกในคุณค่าของความงาม มองดู มีชีวิตชีวา เกิดความประทับใจ พึงพอใจจากการผสมกลมกลืนของส่วนประกอบทั้งหมดของต้นเทียน ถ้าทำได้ตามนี้ ไกด์อุบลว่าต้นเทียนนั้นได้รางวัลแน่นอนครับ

ประกวดต้นเทียนพรรษา-อุบล-04.jpg

รางวัลการประกวด

ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 200,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 180,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 150,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 50,000 บาท (ไม่เกิน 2 รางวัล)

ต้นเทียนพรรษา ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสุดพร้อมถ้วยรางวัล 80,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 50,000 บาท

รางวัลชมเชยเงินสดพร้อมเกียรติบัตร 30,000 บาท (ไม่เกิน 2 รางวัล)

ต้นเทียนพรรษา ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 60,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 40,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชยเงินสุดพร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท (ไม่เกิน 2 รางวัล)

ประกวดต้นเทียนพรรษา-อุบล-06.jpg

ต้นเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 40,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 30,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 10,000 บาท (ไม่เกิน 2 รางวัล )

ต้นเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 5,000 บาท (ไม่เกิน 2 รางวัล)

ประกวดต้นเทียนพรรษา-อุบล-05.jpg

ได้รู้หลักณฑ์การตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาแล้ว ไกด์อุบลเชื่อว่านักท่องเที่ยวและผู้สนใจจะชื่นชมต้นเทียนได้สนุกยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ แล้วพบกันในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511