guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ปี 2562 ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ผลการตัดสิน การประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดมหาวนาราม-02.jpg

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดมหาวนาราม
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 100,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอตระการพืชผล-01.jpg

รางวัลที่ 2 ได้แก่ อ.ตระการพืชผล
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 80,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-อำเภอนาจะหลวย-01.jpg

รางวัลที่ 3 ได้แก่ อ.นาจะหลวย
ได้รับ เงินสดพร้อมถ้วยรางวัล 50,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-ศูนย์การเรียนรู้ศรีประดู่-01.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
ได้รับ เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 30,000 บาท

ต้นเทียนพรรษา-2562-วัดสุทัศนาราม-01.jpg

รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสุทัศนาราม
ได้รับ เงินสดพร้อมเกียรติบัตร 30,000 บาท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511